Hoppa till huvudinnehåll

Vald på jobbet

Grundläggande förtroendemannautbildning för fackligt aktiva.

Många förtroendevalda saknar en grundläggande utbildning, vilket är mycket allvarligt. Tillsammans måste vi bli bättre! Vi måste fortsätta att göra det vi gör i dag, men även hitta nya sätt att erbjuda utbildning. Fackförbunden har kommit överens om en ny förbundsgemensam introduktionsutbildning. Den organiseras via LO-distriktet och ABF Örebro och är till för dem som fackförbunden inte har nått tidigare med sina respektive grundläggande utbildningar för förtroendevalda.

När en förtroendevald har genomgått denna förbundsgemensamma utbildning är det viktigt att dennes förbundsorganisation ser till att komplettera med de förbundsspecifika kunskaperna.

Målgrupp:
Utbildningen riktar sig till förtroendevalda som saknar utbildning för sitt uppdrag.

Innehåll:
• Den fackliga idén
• Din roll som förtroendevald
• Den svenska modellen och kollektivavtalen
• Dina rättigheter som facklig förtroendevald
• Arbetsmiljöfrågor
• Jämställdhet och integration mot diskriminering
• Arbetstider och semester
• Försäkringar
• Trygghet i jobbet
• Så formas lönerna
• Medlemsvärvning
• Fackliga studier

Ekonomi:
Deltagaravgift: 1 500 kr/person (lunch, fika, material ingår i avgiften)
Den genomförs enligt FML § 7 (arbetsgivaren betalar lön under utbildningen).

Kurslängd:
Utbildningen är på 24 timmar fördelat på 3 dagar. 

Datum och plats:
3-5/10 Örebro
Sista anmälningsdag 31/8

Anmälan:
Gör du till ditt fack, klubb eller sektion som sedan anmäler till ABF Örebro län.
Till samtliga utbildningar i kurskatalogen gäller att anmälan ska vara inne till
sektionen/avdelningen 1 (en) månad före kursstart för att vara säker på en
deltagarplats. Viktigt! Glöm inte meddela arbetsgivaren att du ska gå på utbildning, minst två veckor före kursstart!