Kännbart

Kännbart drevs på tio orter 2015 – 2018. Projektet utgick från övertygelsen att konsten har en unik förmåga att nå och beröra människor. Så hur vi når varandra utan att syn och hörsel behövs. Vad sker med våra andra sinnen? Hur aktiveras de och vad får vi för upplevelser? Är våra upplevelser likadana? Spelar det någon roll?