Hoppa till huvudinnehåll

Natur, kultur och kommunikation

Projektet Natur, kultur och kommunikation är en mötesplats på kulturcentrum Berget i Degerfors där integration sker mellan olika människor och kulturer.

Grunden i projektet är att låta människor som står långt ifrån arbetsmarknaden få en möjlighet att komma från isolering och utanförskap till att mötas, socialiseras och få kunskap om den egna hälsan genom bl. a vistelse i naturen, bra kost och skapandet tillsammans under tiden
som det goda samtalet fortgår. I ett lugnt tempo i en kreativ och tillåtande miljö har de fått både social och praktisk arbetsträning.

- Att få lära sig om de uråldriga hantverkstraditionerna inom ull, sömnad, bakning, smide och målning och få öva sig på att föra kunskapen vidare till nästa generation.
- Att få lära sig om naturen och odling samt guidning av naturområdet Sveafallen.
- Att få träna på att göra sin röst hörd genom kommunikation och rollspel.
- Att få lära sig om vikten av bra kost och metoder för att uppnå balans mellan arbete och vila.
- Att få lära sig om naturens rättigheter och känslan av att vara i ett sammanhang där alla respekteras för sin olikhet samt förståelse för varandra.

Projektet bedrevs med stöd av Europeiska socialfonden, Leader Mellansjölandet, Degerfors kommun och Örebro läns bildningsförbund.