Hoppa till huvudinnehåll

På väg till jobbet

"På väg till jobbet - etablering i arbete och samhälle" är ABF Örebro läns delprojekt inom ABFs nationella ESF-projekt "Perfect Match".


Projektet startade i januari 2018 och målet är att ge nyanlända möjlighet att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden och i samhället i övrigt. "På väg till jobbet" riktar sig till nyanlända kvinnor och män mellan 18-65 år.

Inom ABF Örebro län arbetar vi i Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun med bland annat kompetenskartläggning, validering, studiebesök, föreläsningar, studiecirklar och praktik på arbetsplatser. 

Deltagarna kan vara nyanlända som nyligen fått uppehållstillstånd och väntar på kommunplacering eller deltagare som blivit anvisade av kommunen. Tillsammans med varje deltagare gör vi en individuell plan baserad på den kartläggning som genomförs. Syftet är att underlätta deltagarens etablering i det svenska samhället och överbrygga svagheter och hinder.

LO samt fackförbunden IF Metall, Byggnads och Handels är samarbetspartners till projektet både nationellt och lokalt. Tillsammans kompletterar vi våra olika styrkor - fackförbundens breda kontaktnät på svensk arbetsmarknad och folkbildningens kunskaper i praktisk demokrati. Deltagarna får i studiecirklar på ett demokratiskt och jämlikt sätt möjlighet att ta till sig ny kunskap, ny kultur och nya värderingar.

Projektledare:
Kristina Dybeck 
kristina.dybeck@abf.se 
070-603 82 03