Hoppa till huvudinnehåll

Resurscenter

Resurscenter utgörs av två delprojekt, ett i Örebro och ett i Uppsala. Projektets syfte är att bidra till att personer som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. ABF Örebros delprojekt riktar sig specifikt till arbetslösa somaliesvenskar och tar utgångspunkt i egen identitet, kultur, förmågor och kunnandet inom den egna gruppen. Projektets centrala aktör och initiativtagare är Föreningen Afrikas Horn Kulturcenter och genomförandet sker i stadsdelen Vivalla.

Resurscenter ska främja vägen till egenförsörjning inom privat, frivillig eller offentlig sektor. Vår avsikt är att skapa kreativa integrerande arbetsplatser där medarbetarna - projektdeltagarna - utifrån sina egna förutsättningar, i gemenskap med andra, ökar sin förmåga att skaffa anställning, skapa nya jobb, utveckla kunskap och lärande för att uppnå egen försörjning. Projektet använder folkbildningens metoder för lärande och kooperationens organisationsform för utvecklandet av företag.

I resurscenter erbjuds:
- Individuell utvecklingsplan baserad på djupintervjuer och resurskartläggning för att uppnå ökad egenmakt.
- Nätverk, gemenskap och förebilder/mentorer som stöd för individuell personlig och professionell utveckling.
- Starta eget-rådgivning, individuellt behovsanpassad, för deltagare i projektet som har en affärsidé.
- Studie- och yrkesvägledande orientering samt uthålligt stöd för att söka jobb.
- Förberedelse för anställning i det kooperativa företaget som med deltagarnas medskapande utvecklar affärs- och verksamhetsmöjligheter.
- Förberedelse för egenanställning.

Deltagarna kommer att kompetensutvecklas i svenska språket, branschkunskap, kooperation, samhällsorientering, ledarutveckling och entreprenörskap. De ges möjlighet att prova på att vara cirkelledare, starta föreningar, starta eget och/eller sociala företag samt bygga nätverk inom civilsamhället och näringslivet. Under tre år erbjuds 50-60 personer per år plats i vardera delprojekt. 

Projektägare är ABF Örebro län och i varje delprojekt är ABF huvudansvariga och samarbetar med Coompanion samt föreningar, myndigheter och företag utifrån lokala förutsättningar. Gemensamma samarbetspartners är Arbetsförmedlingen och respektive kommun. 

ÖREBRO - SOMALISKT RESURSCENTER
Satsningen riktar sig specifikt till arbetslösa somaliesvenskar och tar utgångspunkt i egen identitet, kultur, förmågor och kunnandet inom den egna gruppen. Projektets centrala aktör och initiativtagare är Föreningen Afrikas Horn Kulturcenter och genomförandet sker i stadsdelen Vivalla med goda förutsättningar för utvecklad samverkan med lokala föreningar och företag. I anslutning till föreningens övriga verksamhet anordnas projektet som en Framtidsverkstad för nya initiativ och lärande. 

Framtidsverkstad UPPSALA - TRAPPAN RESURSCENTER
ABF ska tillsammans med Hyresgästföreningen, IF Metall, Kommunal samt andra lokala föreningar bygga upp mötesplatser och sociala företag i Stenhagen och Gränby för människor som bor och lever där, i avsikt att främja egenmakt och självorganisering. Resurscentrum blir ett laboratorium där människor påbörjar sin bildningsresa, en väg till arbete, vidare studier, engagemang; en rörelse av egenmakt, delaktighet och framtidstro. Vår avsikt är att skapa förutsättningar för i första hand kvinnor som står särskilt långt från arbetsmarknaden med målet att på sikt bli självförsörjande.