Hoppa till huvudinnehåll

Kurser för föreningar och fackförbund

Här hittar du ABFs tvärfackliga utbildningar och kurser för föreningar och styrelser.

Funktionsutbildningar hösten 2021

Nu går det att anmäla sig till ABFs funktionsutbildningar för hösten 2021. Kurserna passar alla föreningsaktiva som har eller planerar att ta ett styrelse/revisorsuppdrag för sin förening. Välkommen att anmäla dig! 

Valberedningskurs 20 oktober

Valberedningskurs 24 oktober

Sekreterarutbildning 26 oktober

Revisorsutbildning 2 november

Revisorsutbildning 14 november

Ordförande- och kassörsutbildning samt alla övriga funktionsutbildningar kommer att erbjudas igen under våren 2022. Vill du göra en intresseanmälan redan nu, så kontakta oss gärna!

ABF Örebro län nu ansluten och godkänd utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildningar


ABF Örebro län har blivit godkänd utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildningar inom den ny satsningen som LO, Svenskt Näringsliv och PTK står bakom.

Det har avsatts 75 miljoner i stöd för utbildning av chefer och arbetsmiljöskyddsombud. Stödet administreras av AFA Försäkring och börjar gälla den 1 januari 2021. Pengarna kommer att avsättas fram till och med 2023.

Satsningen omfattar alla företag och organisationer inom privat sektor med kollektivavtal inom LO, Svenskt Näringsliv och PTK och som tecknat Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

De utbildningar som ABF Örebro erbjuder är följande:
  • Bättre arbetsmiljö (BAM 40 tim)
  • Vidareutbildning för skyddsombud (24 tim)
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM 16 tim)
  • Organisatiorisk och social arbetsmiljö (OSA 16 tim)
Dessa utbildningar kan erbjudas digitalt, fysiskt och/eller företagsanpassat.

Har ni behov/önskemål om fler utbildningar eller utbildningar på andra orter hör av er till ABF Örebro län. Vi har mycket erfarna handledare som kan skräddarsy en utbildning efter era önskemål.

Vid frågor kontakta gärna:

Andreas (Ante) Mäkelä
Verksamhetsutvecklare ABF Örebro län
andreas.makela@abf.se
010-206 69 18