Hoppa till huvudinnehåll

Vad är falskt?

Hur ska vi veta om det vi läser är falskt eller sant när även politiker ibland glider på sanningen? Samtidigt som vi aldrig ska sluta lära, ska vi heller aldrig sluta ifrågasätta. Att hitta relevant information och att förstå den är idag en utmaning för alla, speciellt när vi idag har så stor tillgång till information.

Den information som når oss idag är ofta "snabb" och kan kännas övertygande, till skillnad från en tid då dagstidningen, radio & tv-nyheterna eller en bok utgjorde den huvudsakliga informationskällan. Det gäller att sålla informationen för att förstå varifrån den kommer.  Om det är fejk, fakta, rimligt eller trovärdigt är några av frågorna vi bör ställa oss när vi översköljs av information från alla håll.

 

 

Folkbildning är demokratins immunförsvar

Fler behöver bättra på sin motståndskraft mot falska nyheter. En del av vaccineringen stavas folkbildning.

Folkbildningens uppdrag är att fortbilda i att använda demokratin och dess olika och organ samt att förstå de demokratiska funktionerna. Folkbildning ger möjlighet att utveckla demokratin på ett personligt plan och få verktyg till att vara med att påverka, hitta en egen röst och bilda sig en uppfattning.

I dessa tider då många olika aktörer vill påverka möjligheterna till folkbildning, är det extra viktigt att vi förstå hur värdefull folkbildningen är. Att kritiskt granska information och göra fria val är en kunskap som vi alla har rätt till.

 

Folkbilda mot faktaresistens

Dagens informations- och kommunikationssamhälle ställer helt nya krav på oss både som medborgare och som mediekonsumenter, studiematerial som utgår från Medie -och informationskunnighet (MIK). Material om hur vi kan jobba med källkritik.

UR har samlat flera program i Medie-och informationskunnighet som hjälper dig att navigera i flödet av information och nyheter.

Ted-ed spellista på Youtube med olika filmer om källkritik.

 

Tre steg för att faktagranska information på nätet

  1. Vilka källor finns? Vem är avsändaren? Vilka avsikter har hen? Vem ligger bakom påståendet, sidan eller inlägget?
  2. Är källorna trovärdiga? Vad är det för bevis, vilka sidor länkar de till? Är det från en myndighet, privatpersons blogg eller forskningsresultat? Vem eller vilka har de angett som källa?
  3. Finns det flera källor som bekräftar samma sak? En bra vägledning är att kolla upp om det finns fler än en källa som bekräftar samma sak. 

 

Källor

https://nyhetsvarderaren.se/kallkritik/

https://viskleken.se/

https://statensmedierad.se/larommedier/kallkritikvemvadvarfor.361.html