Digital folkbildning

Med denna guide hoppas vi kunna bringa klarhet i digitaliseringsdjungeln och bidra till att du kan digitalisera verksamhet som tidigare skett analogt. På den här sidan kommer vi gå genom lösningar för att arrangera digitala studiecirklar, kulturarrangemang, möten och konferenser.