Hoppa till huvudinnehåll

Mötesakuten – ABFs hjälplinje för ideella föreningar

Behöver din förening hjälp med att ordna ett digitalt årsmöte, en digital studiecirkel eller annan digital sammankomst? Hör av dig till Mötesakuten – ABFs hjälplinje för ideella föreningar.

Så hör du av dig till Mötesakuten

Den som hör av sig till motesakuten@abf.se får först ett autosvar och inom kort återkoppling via mejl eller telefon. Mötesakuten är öppen för alla ideella organisationer.

Hjälp med olika digitala sammankomster

Den som vill arrangera ett möte kan kontakta ABFs mötesakut och få hjälp att ta de första stegen mot ett digitalt årsmöte, en digital studiecirkel eller annan digital sammankomst.

Ställ inte in, ställ om!

Mötesakuten är en del av ABFs kunskapsbank Folkbildning i coronatider. Kunskapsbanken tillgängliggör olika verktyg och metoder för exempelvis digitala möten, studiecirklar och kulturarrangemang. Med Mötesakuten vill vi minska antalet inställda möten och få fler att välja digitala lösningar.