Hoppa till huvudinnehåll

Folkbildning efter coronakrisen

Coronakrisen har öppnat upp för fler sätt att mötas på och gett oss fler verktyg. När vi kan startar upp den fysiska verksamheten igen så har vi större möjligheter att anpassa den efter deltagarnas behov och smittoriskens dagsläge. ABF har därför här samlat tips och svar på vanliga frågor.

Digitalt, fysiskt eller hybridt? 

Sedan pandemins utbrott har stora delar av samhället tagit märkbara kliv i den digitala utvecklingen. Med det kommer fler möjligheter, men det ställer också högre krav på arrangörer att skapa arrangemang där alla deltagare känner sig inkluderade. När nu samhället försiktigt öppnar upp igen ska vi inte gå tillbaka till det som var utan ta till vara på alla nya kunskaper. Oavsett hur man väljer att arrangera så ska kvalitet och anordnarskap vara i fokus.

Digitalt 

Arrangemang som sker helt digitalt, tex via Teams eller live på Facebook. 

Fysiskt 

Arrangemang där alla deltagare träffas fysiskt i samma lokal samtidigt. 

Hybridt

Arrangemang som delvis genomförs digitalt, delvis fysiskt. Det kan göras på olika sätt, tex att vissa deltagare deltar på plats i en lokal medan andra deltar via länk, men kan också vara att ett arrangemang arrangeras två gånger, en gång digitalt och en gång fysiskt. 

Ytterligare ett exempel på hybridt arrangemang är en studiecirkel där deltagarna träffas fysiskt vissa träffar och digitalt andra. Möjligheterna är många och det viktigaste är alltid att ABF tar sitt ansvar för anordnarskapet och att alla deltagare känner sig delaktiga oavsett hur de deltar. 

Vad är smittsäker verksamheten? 

ABF har alltid ett ansvar vid arrangemang som vi är med och anordnar. Särskilt viktigt när vi nu kan starta upp verksamhet igen är att skapa trygga miljöer för alla ABFare att mötas i. Tänk på följande inför ett arrangemang: 

Vaccin 

ABF ställer inga krav på vaccin-bevis. Det finns inte vaccinerade eller ovaccinerade deltagare, bara deltagare. Det viktiga är att skapa arrangemang som känns trygga för alla deltagare. 

Undvik trängsel 

Formella krav på kvadratmeter per person är nu borttagna, men rekommendation om att det är viktigt att undvika trängsel finns kvar. Utöver själva huvudlokalen, tänk också på de allmänna ytorna såsom toaletter, entréer och liknande. Sätt gärna upp påminnelser om att hålla avstånd.

Hygienåtgärder  

Skapa goda möjligheter att tvätta och sprita händer. Tänk även på att gärna ha styckförpackningar av eventuell förtäring. 

Inomhus eller utomhus? 

Går arrangemanget helt eller delvis att genomföra utomhus? Grupparbete på promenad? Det är också viktigt att tänka på att kontinuerligt bevaka Folkhälsomyndigheten och vilka rekommendationer som finns nationellt och lokalt.