Hoppa till huvudinnehåll

Agera för klimatet tillsammans med ABF

Klimatet är vår tids viktigaste fråga. Det är en fråga om rättvisa och hur vi förbereder oss för framtiden. För att lyckas med omställningen krävs aktiva medborgare. Ensamma kan vi inte förändra, men tillsammans kan vi påverka och ställa om för en hållbar värld.

Text på plakat:
Foto: Kevin Snyman/Pixabay

Klimatet är en klassfråga

Klimatet är en fråga som rör alla. Men både globalt och i Sverige ser vi att de som är fattiga, och har minst klimatavtryck, är de som drabbas hårdast. Därför arbetar ABF både med klimatanpassning och minskade utsläpp för att påverka hur vi kommer att leva i framtiden.

Vad gör ABF för klimatet?

Många samhällsfrågor som migration, jämlikhet och bostadspolitik knyter an till klimatfrågan. Därför arbetar ABF med klimatet och hållbarhet på flera sätt. Hos oss kan du starta studiecirklar tillsammans med andra för att ställa om till en mer hållbar vardag. Du kan också få stöd och tips om hur din organisation kan arbeta med klimatanpassning och omställning.

  • ABF samverkar med organisationer och initiativ som Klimatklubben och Klimataktion.
  • ABF arrangerar omställningsveckan där hela organisationen medverkar med aktiviteter lokalt.
  • ABF har ett internt klimatnätverk för att stödja och sprida verksamhet i klimat och hållbarhetsfrågor.
  • I vår webbutik finns studiematerial och gratis studiehandledningar.
  • Vi har tips på hur du kan arbeta med klimatanpassning genom prepping och hemberedskap.

Vad kan du göra för klimatet?

Här kommer tips på vad du kan göra tillsammans med ABF för klimatet. Har du frågor eller idéer är du alltid välkommen att kontakta din lokal ABF-avdelning – ABF finns över hela Sverige i alla 290 kommuner.

  • Starta studiecirkel för att fördjupa din förståelse och kunskap kring klimatfrågan och hur du själv kan påverka en förändring.
  • Gå med i en förening som till exempel Klimatklubben eller Klimataktion
  • Starta en förening med stöd av en lokal ABF-avdelning
  • Starta en preppa tillsammans-grupp för att tillsammans med dina grannar kunna hantera ett förändrat klimat med mer extremväder och samhällsstörningar.

Här hittar du ditt lokala ABF.

Gå till vår sida för omställningsvecka för att hitta mer information och programmet för veckan.

Kontakta gärna din lokala ABF avdelning för att engagera dig för klimatet eller föreslå en aktivitet.