Hoppa till huvudinnehåll

Communitykultur

Alla samhällsgrupper ges inte lika stort konstnärligt utrymme i det svenska samhället. Detta är något som ABF vill överbrygga med Communitykultur, en metod för inkluderande konstnärligt arbete.

Folkbildningärdemokratinssjälvförsvar och är för ABF en idé om demokratiskt lärande och ett fritt kunskapssökande. Med Communitykultur vill ABF synliggöra människors livsvillkor och stärka marginaliserade medborgare att uttrycka sig konstnärligt. Community konst är ett sätt att synliggöra sig själv och andra och att ge utrymme till personer som är ovana att ta plats. Metoden ger verktyg för att genom konst gestalta sin verklighet i sitt lokala sammanhang. 

Inom ramen för arbetet med Communitykultur genomför ABF under 2022 bland annat en ledarskapsutbildning i Communitykultur tillsammans med teaterregissören America Vera Zavala.

Klicka här för att komma till anmälan!

Sista anmälningsdagen är 2 februari 2022

Vad är Communitykultur?

Communitykultur är inspirerad av den rörelse i Brasilien som kallas för "Teater för de förtryckta". Idéer från denna metod knyter an till folkbildningen där de används för att synliggöra skeva maktförhållanden direkt i klassrummet, på arbetsplatsen och i lokalsamhället. Resultatet kan handla om allt från garngraffiti, en teaterpjäs om en nedlagd fabrik till en utställning om att jobba inom äldrevården. 

Arbetet med Communitykultur är en del av Gör din röst hörd, en satsning för att nå nya samhällsgrupper med fokus på dem som står längst bort från makt och inflytande i vår demokrati. 

Läs mer om Gör din röst hörd