Hoppa till huvudinnehåll

Framtidskommissionen

Om uppdraget

Vad behöver ABF för att finnas i samtiden och möta framtiden?

I en samtid där folkbildningen blir alltmer ifrågasatt och det demokratiska utrymmet minskar behöver ABF arbete med olika strategiska perspektiv för att aktivt påverkar och göra vägval i förhållande till förändringar i omvärlden. Framtidskommissionen är ett initiativ som ska ta sig ann framtidsfrågor och utmaningar i vår samtid.

Kommissionens uppdrag är att arbete med framtidsfrågor utifrån fyra tematiska områden.

  • Digitalisering
  • Finansiering
  • Organisation
  • Verksamhet och påverkan

Om Framtidskommissionen

Kommissionen inrättades i slutet av 2019 och består av 10-12 deltagare, förtroendevalda och ombudsmän som nominerats av ABFs avdelningar och distrikt. Gruppens uppdrag är att komma med en slutrapport som ska lämnas till Förbundsstämman 2024.

Framtidskommissionens deltagare

Maia Dahlberg, ordförande ABF Kalmar län

Jonas Gerhardsson, ombudsman ABF Kronoberg

Cecilia Lindell Kennberg, kommunikatör förbundsexpeditionen, sekreterare för framtidskommissionen

Ewa Lantz, projektledare för framtidskommissionen

Torgny Jacobsson, biträdande projektledare för framtidskommissionen

Björn Johansson, ombudsman ABF Halland

Linda Novén, ombudsman ABF Västra Götaland

Marie Olsson, ordförande ABF Dalarna

Eva Rögde, ombudsman ABF Norr

Niklas Skeppar, biträdande förbundssekreterare, kommunikations- och organisationschef förbundsexpeditionen

Fredric Waern, ekonomichef förbundsexpeditionen

Åse Webeklint, ombudsman ABF Skåne

Christina Zedell, ordförande ABF Stockholms län