Hoppa till huvudinnehåll

Genèveskolan

Nordiska folkhögskolan i Genève, även kallad Genèveskolan, är en årlig kurs där deltagare från norden får följa ILO:s internationella arbetskonferens.

Under cirka tre veckor i juni får deltagare från de nordiska länderna följa FN-organet International Labour Organizations (ILO) internationella arbetskonferens i Genève, Schweiz.

Till det kommer en förkurs under våren och ett mellanliggande distansarbete på nätet. Målet med kursen är att öka kunskapen om internationellt samarbete och regelverk, att stimulera till fackliga aktiviteter nationellt och internationellt, samt att öka den ömsesidiga språkförståelsen och gemenskapen inom Norden.

Genevéskolan startades 1931 av nordiska representanter i Nationernas förbund. De upplevde att det internationella arbetet behövde stöd från en kunnig och aktiv opinion på hemmaplan för att bli framgångsrikt, och vände sig därför till folkrörelserna som såg positivt på samarbetet.

Idag drivs Genevéskolan gemensamt av ABF, AOF Norge, AOF Danmark, TSL Finland och MFA/ASI Island.

Läs mer på Genevéskolans egna hemsida.