Hoppa till huvudinnehåll

Höj den allmänna pensionen!

Höj den allmänna pensionen – så heter en rapport som 2021 togs fram av PRO, SKPF Pensionärerna och Tankesmedjan Tiden. Nu finns även en studiehandledning knuten till materialet framtagen ihop med ABF.

Om studiehandledningen

En  studiehandledning om pensionerna och behovet av att höja dem har efterfrågats under en längre tid, inte minst från PRO och SKPF. Nu har ABF ihop med organisationerna och Tankesmedjan Tiden tagit fram en sådan. Materialen och handledningen lämpar sig bra att använda både för väl insatta och andra nyfikna. Både PRO och SKPF förbereder nu större studiesatsningar utifrån detta studiepaket, men studiepaketet lämpar sig för alla som är intresserade av pensionerna.

Studiehandledningen ger förslag på ett cirkelupplägg som syftar till att öka förståelsen för det ofta snåriga och komplexa pensionssystemet. Genom kunskap och diskussion är målet att fler ska vilja och kunna verka för påverkan och förändring utifrån rapportens konkreta förslag för rättvisare pensioner. Även ett fördjupande faktamaterial med namnet "Pensionsskolan" har tagits fram.

Material och vidare läsning

Ladda ner studiehandledningen från ABFs webbutik

Ladda ner faktamaterialet "Pensionsskolan" från ABFs webbutik

Ladda ned rapporten Höj den allmänna pensionen (pdf) från Tankesmedjan Tidens webbplats.