Hoppa till huvudinnehåll

ABF i valet 2022

ABF vill att fler människor ska få ta del av och delta i det politiska samtalet. Det är avgörande för en demokrati att alla medborgare ges möjlighet att påverka sin livssituation och göra sin röst hörd. Inför valet 2022 står Sverige inför stora utmaningar när blåbruna krafter riskerat att begränsa människors demokratiska utrymme. Detta gäller folkbildningen såväl som andra områden.

I Folkbildningsrådets rapport om folkbildning och demokrati 2021 är det tydligt att genom bland annat inkludering, offentliga mötesplatser och ett arbetssätt där demokratiska samtal utgör grunden, bidrar ABF och studieförbunden till att uppmuntra till egenmakt såväl som att stärka och utvecklar demokratin.

Inför valet 2022 genomför ABF aktiviteter runt om i landet för att synliggöra olika röster i valrörelsen. Det kan handla om medborgarfrukostar, möten med politiker, plakatverkstäder eller andra sätt att påverka.

Är du intresserad av vad du kan göra? Här följer några exempel som kan inspirera dig att komma igång:

ABFs uppdrag i valrörelsen 2022

Vi är en partipolitiskt obunden organisation och samarbetar med stora delar av civilsamhället, där våra medlemsorganisationer inkluderar allt från PRO och Riksbyggen till föreningen StreetGäris till Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Vår verksamhet utgår inte från att bedriva valrörelse eller stödja partiernas kampanjer utan om att öka människors möjlighet till inflytande, delaktighet och stärka det livslånga lärandet. Under valåret 2022 är våra prioriterade frågor:

  • Utjämna skillnader i makt och inflytande
  • Stärka demokratin
  • Säkra stödet för folkbildningen

Vi kommer inte kampanja för ett enskilt parti men däremot kommer vi mobilisera för att höja valdeltagandet, skapa förutsättningar för att fler människors röster ska bli hörda och lyfta folkbildningens viktiga roll i samhällsdebatten.

Vill du prata om verksamheten eller samarbete med ABF? Ta kontakt med ditt lokala kontor.  

Är du journalist och vill veta mer om ABFs verksamhet i valet? Ta kontakt med förbundsexpeditionen.