Hoppa till huvudinnehåll

Skulle du klara 72 timmar utan el?

Publicerad

Hur ofta gör du en risk- och sårbarhetsanalys hemma för att ta reda på hur förberedd just du och din familj är? Vilken mat behöver ni? Hur får ni information och vem kan ni ta hjälp av?

Nya titeln ”Boken om hemberedskap” innehåller enkla tips för krisberedskap i hemmet. 

ABF har i samverkan med Civilförsvarsförbundet tagit fram studiematerialet ”Boken om hemberedskap – bli bättre förberedd”. Med korta avsnitt och enkla tips bidrar boken till att göra det enkelt för dig att själv eller tillsammans i studiecirkelform hitta sätt att klara dig vid olika typer av kriser. En viktig tanke med studiematerialet är att kunna ha cirklar tillsammans med grannar eller boende i närområdet.

 – Att arbeta tillsammans i studiecirkelform med grannar i beredskapsfrågor är i sig en viktig del av beredskapen. Studier visar att en viktig katastrofföreberedelse är att känna sina grannar, säger Herman Geijer från ABFs förbundsexpedition som varit med och tagit fram materialet. Det är viktigt att alla människor får kunskap om hur vi bör agera när något händer och att vi har människor att vända oss till, fortsätter han.

Boken tar upp olika situationer och praktiska tips som till exempel: Har du tänkt igenom vad just ditt hushåll behöver vid ett strömavbrott? Hur ofta gör du en risk- och sårbarhetsanalys hemma för att ta reda på hur förberedd just du eller din familj är? Hur länge kan ni klara er på det ni har hemma idag? Vilken mat behöver ni? Hur får jag information? Vad behöver ni tänka på där ni bor? Vem kan ni ta hjälp av? Vad gör myndigheterna vid en större samhällsstörning?

Det krävs inte hundratals liter vatten i källaren eller en ton konserver för att ha goda chanser att klara sig. Det viktigaste är kunskap, att kunna hålla huvudet kallt och att ha gemenskap. Men nästan alla vidtar redan olika typer av säkerhetsåtgärder i hemmet. 

– Det är naturligt för de flesta att ha en förbandslåda hemma för att hjälpa sig själv eller andra vid olycksfall. Det borde vara lika naturligt att ha utrustning hemma men också kunskap för att hjälpa sig själv och andra att klara minst 72 timmar utan el, säger Jan Alsander Civilförsvarsförbundet. 

Boken om hemberedskap är en introduktion till vad du behöver veta och göra för att klara dig 72 timmar om strömmen skulle försvinna.

Läs mer på:

CIVILFÖRSVARASFÖRBUNDET

KÖP BOKEN HÄR