Hoppa till huvudinnehåll

ABF får ny förbundsstyrelse

Publicerad

Både förbundsordföranden och förbundssekreteraren är omvalda på nytt. Flera nyval har dock skett bland ordinarie ledamöter och ersättare.

ABFs högst beslutande organ, förbundsstämman, har beslutat punkt för punkt enligt följande förslag:

Förbundsordförande: Helén Pettersson (Omval)
Förbundssekreterare: Monica Widman-Lundmark (Omval)

Ordinarie ledamöter:
Roger Berzell, SAP (Nyval)
Berit Müllerström, LO (Nyval)
Emma Nilsson, KF (Nyval)
Inger Ros, Riksförbundet HjärtLung (Nyval)
Christina Tallberg, PRO (Nyval)
Björn Johansson, Hyresgästföreningen (Omval)

Sten Andersson, ABF-region 1 (Omval)
Helen Bengtsson, ABF-region 2 (Nyval)
Carina Ohlsson, ABF-region 3 (Omval)
Jörgen Hammarin, ABF-region 4 (Omval)
Teres Lindberg, ABF-region 5 (Omval)
Tommy Berger, ABF-region 6 (Nyval)
Linda Carstedt, ABF-region 7 (Nyval)

Ersättare:
Mikael Sandberg, Folkets Hus och Parker (Omval) (Ordförandens ersättare)
Voitto Visuri, Sverigefinska Riksförbundet, (Omval) (Förbundssekreterarens ersättare)
Andrea Törnestam, SSU (Omval) (Ersättare för Roger Berzell)
Kristina Bergman, Unga Örnar (Nyval) (Ersättare för Berit Müllerström)
Ines Uusmann, Psoriasisförbundet (Omval) (Ersättare för Emma Nilsson)
Gordana Krklinska, Makedoniska Riksförbundet (Nyval) (Ersättare för Inger Ros)
Malin Malm, Socialdem studentförb (Nyval) (Ersättare för Christina Tallberg)
Kaare Andersson, Verdandi (Nyval) (Ersättare för Björn Johansson)

Susanne Simonsson, ABF-region 1 (Nyval)
Tomas Strand, ABF-region 2 (Nyval)
Gunilla Carlsson, ABF-region 3 (Omval)
Gunilla Svantorp, ABF-region 4 (Omval)
Christina Zedell, ABF-region 5 (Nyval)
Barbro Brix, ABF-region 6 (Nyval)
Andreas Fors, ABF-region 7 (Nyval)