Hoppa till huvudinnehåll

Folkbildning är demokratins självförsvar

Publicerad

Uttalande från ABFs förbundsstämma 2018: Demokratin är hotad. Men den står inte oförsvarad.

Cirkelledare och eldsjälar inom ABF och dess medlems- och samarbetsorganisationer använder sig varje dag av folkbildning som metod för att tillsammans stå emot antidemokratiska krafters framväxt.

Under de kommande åren firar rösträtten hundra år i Sverige. Det sker i en tid där förtroendet för folkstyret försvagas i spåren av växande klassklyftor, diskriminering och övertro på marknadslösningar. Falska nyheter, virala lögner och ett växande avstånd mellan väljare och valda tär på den grundläggande tillit till varandra som är demokratins förutsättning.

Demokrati är mer än att rösta vart fjärde år. Demokratin ska märkas i vardagen. Och demokratin ska inte bara vara till för ett fåtal PR-konsulter och lobbyister. Demokratin ska vara till för alla.

Arbetarnas Bildningsförbund föddes ur insikten att kunskap och bildning var nödvändigt om vanligt folk skulle kunna ta plats och påverka i de beslutsrum som öppnades upp genom rösträtten.

Vi firar folkstyret genom att belysa folkbildningens, folkrörelsernas och föreningslivets betydelse för demokratins införande, utvidgning och långsiktiga hållbarhet. Utgångspunkten är den självbildningstanke som varit utgångspunkt genom hela ABFs historia - ”inte bara för, utan genom folket”.

För att bidra till demokratins framtid ska ABF fortsätta vara lokalt närvarande i hela landet, med en folkbildningsverksamhet förankrad i lokalsamhällets behov och utmaningar. Samtidigt ska vi vara en kunnig och tillgänglig utvecklingsresurs för våra medlems- och samarbetsorganisationer.

ABF vill vara en del av en mobilisering för att ge alla möjlighet att växa som människa och påverka samhället - oavsett var och när du är född eller var i landet du bor. Dörren till kunskap får aldrig vara låst. Det livslånga lärandet är en förutsättning för att värna och utveckla demokratin.

När vi lär oss saker tillsammans med andra stärks vår förståelse för varandra - vare sig det handlar om ett nytt språk, att använda ny teknik, ett musikinstrument eller hur man organiserar sig i en förening. Och om kunskap och bildning är tillgängliga för fler skapar vi vaccin mot antidemokratiska krafter.

ABF ska vara en jämställd och inkluderande organisation som ligger i framkant med att synliggöra öppna och dolda normer för att bättre ta tillvara människors kompetenser, erfarenheter och behov. Vi ska vara en spegelbild av det samhälle vi vill skapa, snarare än en spegelbild av det samhälle vi lever i. Och vi ska vara en del av ett välkomnande samhälle, där människor med olika bakgrund möter och lär sig av varandra.

Med ”Gör din röst hörd!” vill ABF bidra till att öka människors möjligheter att själva kunna påverka sina liv. Det är en flerårig satsning där vi genom studiecirklar och kulturarrangemang ger människor runt om i vårt avlånga land nödvändig kunskap för att göra sina röster hörda och ta plats i samhället.

Folkrörelse- och studiecirkeldemokratin är nycklar till den svenska modellens framgångar, men dessa bärande delar av samhällsbygget är i gungning. Därför intensifierar ABF sitt arbete med att folkbilda om folkbildningens idé, betydelse och praktik - i dialog såväl med föreningar och deltagare som med samarbetspartners, politiker och andra beslutsfattare.

När folkstyret försvagas och ifrågasätts är folkbildningen demokratins självförsvar. ABF ska vara starkast där vi behövs som mest, nå de människor som står längst bort från makt och inflytande och ge människor verktyg för att göra sina röster hörda.

Folkbildning ger människor möjlighet att brinna för något, att själva forma sina liv och känna mening. Genom att organisera oss, bilda och påverka kan vi fortsätta arbetet för att göra en annan värld möjlig. Så lägger vi grunden till hundra nya år av folkrörelsedemokrati