Hoppa till huvudinnehåll

”Kunskap är inte bara till för de som läser på universitetet”

Publicerad

ABF välkomnar regeringens satsningar på folkbildning i vårbudgeten. Dörren till kunskap får aldrig vara låst - alla ska ha rätt till nya möjligheter att utveckla sig själv, oavsett hur många böcker det stod i bokhyllan under uppväxten.

– När demokratin är hotad är folkbildning demokratins självförsvar. Kunskap ger ökad delaktighet i samhället och minskar grogrunden för extremism. Därför välkomnar ABF regeringens satsningar på folkbildningsinsatser som stärker utrikesfödda kvinnors etablering i samhället och på att investera i jämlika förutsättningar till läsning genom att öka tillgången till böcker i förskolan, säger Monica Widman Lundmark, ABFs förbundssekreterare.

Runt om i landet startar nu verksamheter där folkbildningen når de som behöver den som mest. Människor som står långt från arbetsmarknad och utbildning får nya möjligheter. ABF är positiva till regeringens besked i vårändringsbudgeten att studieförbunden tillförs ytterligare tio miljoner för att bedriva uppsökande och studiemotiverade verksamheter för utrikes födda kvinnor. ABF är också positiva till att ytterligare tjugo miljoner i en utökning av satsningen på svenska från dag ett för asylsökande.

– Kunskap är inte bara till för de som läser på universitetet - alla ska få möjlighet att växa som människor och påverka samhället. ABF och de övriga studieförbunden har engagemanget, kapaciteten, nätverken och kompetensen för att fler ska kunna delta i samhällsbygget och vara en del av ett livslångt och livsvitt lärande. Det är mycket glädjande att vi nu får chansen att nå ut till fler med våra insatser - både under asylprocessen och i etableringen. Vi förutsätter att dessa medel på sikt tillförs det generella statsbidraget till folkbildningen, fortsätter Monica Widman Lundmark.

ABF stödjer också regeringens ambition att investera i att ge förskolor möjlighet att köpa in fler böcker till sin verksamhet. Satsningen bidrar till att bryta trenden att föräldrarnas utbildningsbakgrund har allt större betydelse för barnens läsförståelse. Genom att tidigt väcka en nyfikenhet för skriftspråket och motivera till läsande får barnen mer jämlika förutsättningar för läsning.

– ABF uppmanar till att låta dessa investeringar följas av insatser för att utveckla tillgången till böcker på arbetsplatserna för att väcka och stärka läsintresset bland barnens vuxna förebilder. Dörren till kunskap får aldrig vara låst - alla ska ha rätt till nya möjligheter att utveckla sig själv utifrån sina förutsättningar. Att satsa på folkbildning är att stärka människors förmåga att reflektera över sin egen och andras situation och demokratins förmåga till självförsvar, avslutar Monica Widman Lundmark.