Hoppa till huvudinnehåll

”ABF är inte en skola för mig, det är ett hem”

Publicerad

Linköpings universitet har gjort en studie av ABFs asylverksamhet. Den visar att vi gör stor skillnad i etableringsprocessen för flera av deltagarna. ABF är inte en skola för mig, det är ett hem, säger en av de som intervjuats i studien.

Redan 2015 tog ABF strid för att studieförbunden skulle ges möjlighet att tillsammans med asylsökande göra väntetiden mer meningsfull. Sedan hösten det året har drygt 60 000 asylsökande deltagit i ABFs studiecirklar i svenska och samhällsorientering. Som en del i forskningsprogrammet Migration, lärande och social inkludering har Linköpings universitet, i samarbete med ABF, nu gjort en studie av vår asylverksamhet på tre platser i landet.

Vi har själva sett hur människor vuxit, hoppat över steg i SFI, fått ett andrum, träffat nya vänner och engagerat sig i lokalsamhället genom vår verksamhet. Och i den första rapporten av flera, ”Svenska(r) från dag ett: En studie av ABFs verksamhet med asylsökande” (PDF 2,3 MB, extern länk), visar det sig att ABF gör stor skillnad i etableringsprocessen för flera av de deltagare som intervjuas i studien.

I studien framkommer det att förutom att lära ut de första orden i det svenska språket, har ABF på flera håll blivit ett hem eller en slags sambandscentral som stödjer deltagarna i att hävda sina intressen och göra anspråk på sina rättigheter. En deltagare berättar att ”Hos ABF kan man hitta kompisar, man kan lära sig svenska och man kan ha mer kontakt. ABF är inte en skola för mig, ABF är ett hem. Jag känner mig hemma när jag är här.”