Hoppa till huvudinnehåll

”Få barn att läsa handlar om att motverka klassamhället”

Publicerad

Läsdelegationen har nu presenterat sitt förslag till regeringen. Att få barn och föräldrar att läsa handlar om att motverka klassamhället, säger ABFs förbundssekreterare Monica Widman Lundmark som ingått i delegationen.

I dag har var femte elev i årskurs 9 svårigheter att förstå och tolka annat än relativt enkla texter. En stor grupp ungdomar riskerar därmed att få framtida svårigheter att påverka såväl sitt liv som samhället i stort.

Mot denna bakgrund presenterade Läsdelegationen sitt betänkande till regeringen den här veckan. Utgångspunkten i förslaget är att barn och ungas läsning ska vara ett ansvar för hela samhället. Betänkandet innehåller förslag kring små barns språkutveckling, läsning i skolan, på fritidshem och lov, bibliotek och läsfrämjande, läsande förebilder samt uppföljning och samverkan kring barns och ungas läsning. 

– Det har känts viktigt att jobba med denna fråga tillsammans med övriga delegater och ta fram en mängd förslag på ett område som är oerhört centralt i denna tid. Läsande är en nyckel till kunskap, som ger ökad delaktighet i samhället, stärker demokratin och minskar grogrunden för extremism, säger Monica Widman Lundmark.

Läsdelegationens betänkande kommer att skickas ut på remiss och kommer därefter att ligga till grund för en proposition från regeringen som sedan beslutas i riksdagen. 

– Under arbetet har jag fokuserat särskilt på frågorna kring vuxna som läsande förebilder. Barn gör som vuxna gör och föräldrarna är ofta de viktigaste förebilderna i barn och ungas liv. Den insikten har gjort att delegationen kommit fram till slutsatsen att läsfrämjande för barn och vuxna inte betraktas som en sammanhängande fråga. För att nå fram till barnen med läsfrämjande insatser behöver samhället ge uppmuntran och stöd till föräldrar som läser och pratar om läsning med sina barn, oavsett modersmål. Men det behövs också fler insatser för att främja vuxna att själva läsa och prata läsning, bland annat genom fler och utvecklade arbetsplatsbibliotek och andra insatser riktade till arbetslivet, fortsätter Monica Widman Lundmark

ABF arbetar redan idag med vuxna som läsande förebilder - dels i arbetet med att stärka föräldrars delaktighet i barns lärande men också i ett kontinuerligt samarbete med LO-förbunden kring verksamheter som “Läs för mig pappa!”, bokombudsutbildningar och seminariet “Boken på arbetsplatsen”.

– Läsfrämjande är ett konkret sätt att motverka klassamhället. Klassmönstren i läsning påverkar människors möjlighet till demokratiskt deltagande. Läsning och bildning bidrar till att ge människor makt och inflytande och ger fler människor möjlighet att göra sin röst hörd. Då behöver vi bryta det sociala arvet, dels genom läsfrämjande insatser riktade till barn och unga, men också genom att främja vuxnas eget läsintresse. Där är arbetslivet en strategisk nyckel, avslutar Monica Widman Lundmark.

Ta del av Läsdelegationens betänkande på Regeringens hemsida (extern länk)