Hoppa till huvudinnehåll

Ny konsthall ska lyfta arbetarrörelsens historia

Publicerad

ABF Stockholm väcker liv i Sveagalleriet i ABF-husets källare, tjugosju år efter nedläggningen. Den nya konsthallen, Mint, ska lyfta konst som är rotad i arbetarrörelsens arv och historia. Under året kommer Mint att arrangera utställningar, studiecirklar, filmvisningar och happenings.

– Det är hög tid för konsten att återigen ges en plats i ABF-huset. Vår förhoppning är att erbjuda en konstscen som vi tycker har saknats i Stockholm, rotad i arbetarrörelsens arv och rika historia, men som också aktiverar konsten, rörelsen och bildningstanken i ny tid, säger curatorerna Emily Fahlén och Asrin Haidari.

Sveagalleriet på ABF Stockholm invigdes den 25 februari 1961 och bedrev verksamhet i nedre botten i det då nya ABF-huset på Sveavägen men lades ned 1992. Nu återuppstår platsen på nytt genom konsthallen Mint som kommer att fokusera på rörelser i tid: historiska, politiska och geografiska, i dialog med ABF-husets, Sveagalleriets och Arbetarrörelsens arkivs historiska material.

– Konst och folkbildning är tätt sammanlänkande, dels rent historiskt, dels genom sin kraft att bredda perspektiv, utmana tankemodeller och nyansera det egna inre livet och det har sin naturliga plats i ABF-huset, säger Katarina Gold, verksamhetschef på ABF Stockholm.

Den 12 april slås dörrarna upp för Mint. Premiärutställningen knyter an till ABF:s historia som arbetarnas bildningsförbund men tittar även på tiden efter arbete: fritiden och pensionen, som också är en tid för bildning och vila. I de två gallerirummen visas både samtida och historiska verk.

Mer information hittar du i ABF Stockholms Facebookevent (extern länk).