Hoppa till huvudinnehåll

"Stå upp för stödet till barn från studieovana hem"

Publicerad

Idag presenterades regeringens förslag till vårändringsbudget. ABFs förbundssekreterare Monica Widman Lundmark oroas över att regeringen inte tog chansen att rätta till M-KD-SD-budgetens nedskärning på ett initiativ som syftade till att öka möjligheterna för elever från studieovana hem att få hjälp med läxorna.

– Den socialdemokratiska partikongressen i mars präglades av ett tydligt bildningsperspektiv. Många folkbildare blev varma i hjärtat av att höra hur statsministern talade om hur studiecirkeln gett honom och så många andra förutsättningar att utvecklas som människor och att bidra till samhällsutvecklingen. Vi gladdes också åt kongressbeslutet att stödet till folkbildningen ska stärkas, säger ABFs förbundssekreterare Monica Widman Lundmark.
 
Men dessa beslut behöver följas upp i praktisk handling enligt ABFs förbundssekreterare:
 
– Vi ser med oro på de attacker mot folkbildningen som nu genomförs i flera kommuner, inte minst där Sverigedemokraterna ingår i kommunledningen. ABF uppmanar regeringen att ta ledartröjan och stärka stödet till människors livslånga lärande i hela landet. Studieförbunden spelar en viktig roll för att hela landet ska växa och i en tid när folkstyret utmanas är folkbildningen demokratins självförsvar.
 
Monica Widman Lundmark var ledamot i regeringens läsdelegation. Nu vill hon se tydlighet från regeringen kring framtiden för detta stöd:
 
– Jag var mycket glad när statsminister Stefan Löfven meddelade i regeringsförklaringen att Läsdelegationens förslag ska genomföras. Men för att ”barn ska kunna skapa mirakel när de läser”, som statsministern uttryckte det, är det viktigt att fortsätta de satsningar som inletts för att stärka förutsättningarna för barn från studieovana hem.
 
Under mars månad tog regeringen emot en OECD-rapport som synliggör klyftorna i skolsystemet, farorna med bristande läsförmåga i delar av befolkningen och behovet av ökade satsningar på livslångt lärande.
 
– Det inskärper betydelsen av statsministerns besked att Läsdelegationens förslag ska genomföras. Om vi vacklar om hur ojämlikheten mellan barn ska bekämpas riskerar vi hamna i en situation där vi vet vad vi bör göra för att öka alla barns chanser, men inte gör det, avslutar Monica Widman Lundmark.

Läs mer här: M-KD-budget: stöd till barn från studieovana hem tas bort