Hoppa till huvudinnehåll

Studieförbunden är Sveriges största mötesplats för kultur

Publicerad

ABF och de andra studieförbunden fick 20 miljoner besök på sina kulturprogram såsom konserter, utställningar, och föreläsningar under 2017. Det är fler besök än vad alla Sveriges biografer fick samma år.

I Studieförbundens nya material Det börjar med en cirkel – studieförbunden bär demokratin går det även att läsa att 955 000 personer deltog i studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet under 2017. Det är fler än de 892 000 barn som samma år gick i den kommunala grundskolan.

Åtta av tio som deltar i en studiecirkel har lärt känna nya människor som de har diskuterat aktuella samhällsfrågor med. Sju av tio cirkeldeltagare uppger att de under det senaste året lärt känna nya människor som är födda i ett annat land än de själva. Nio av tio cirkeldeltagare är nöjda med den studiecirkel de deltagit i.

Studieförbunden samlar störst andel deltagare i förhållande till befolkningen på landsbygden och på mindre orter. På många orter är det just studieförbunden som garanterar det kulturella utbudet. Dessutom samverkar studieförbunden med andra organisationer från civilsamhället – över 80 procent av verksamheten görs genom samarbeten.

De tio studieförbunden engagerar över 114 000 cirkelledare i sin verksamhet varje år. 14 000 är arvoderade på deltid medans den stora majoriteten, 100 000 personer, är ideellt engagerade.

På 25 år har de kommunala anslagen till studieförbunden minskat med 66 procent och landstingens och regioners anslag har minskat med 33 procent. Studieförbundens anslag motsvarar i dag endast 0,05 procent av BNP jämfört med 0,13 procent av BNP år 1992.