Hoppa till huvudinnehåll

Ny rapport: studiecirklar leder till jobb

Publicerad

Forskare från Internationella Handelshögskolan i Jönköping har hittat ett tydligt samband mellan deltagande i studiecirklar och chansen att få ett jobb.

Särskilt tydligt är sambandet för utrikes födda med kort utbildning. I rapporten framgår det att arbetslösa som deltagit i studiecirkel har en större sannolikhet att komma i arbete inom tre år än de som inte deltagit i studiecirklar.

– Vi som jobbar med folkbildning ser dagligen exempel på hur studiecirklar ger deltagarna nya nätverk och kompetenser. Den här studien ger ett tydligt vetenskapligt stöd för vår beprövade erfarenhet – att studiecirklar leder till jobb, säger Monica Widman Lundmark, förbundssekreterare på ABF.

Studien har genomförts av nationalekonomerna Lina Bjerke och Charlotta Mellander vid Internationella handelshögskolan i Jönköping på initiativ av Studieförbunden och i uppdrag av Folkbildningsrådet.

Ta del av hela rapporten på Folkbildningsrådets hemsida.