Hoppa till huvudinnehåll

Samhällsrådgivning som ger egenmakt

Publicerad

ASK – som står för Arbete, Samhälle och Kommunikation – drivs av ABF Huddinge och hjälper asylsökande med myndighetskontakter, samhällsinformation och blanketter. Målet är att asylsökande ska odla sin egenmakt och på sikt klara av att hantera allt från myndighetskontakter till jobbansökningar på svenska.

Saba Haili Selassie och Hani Shabanpour, ABF Huddinge. Fotograf: Lars Wiberg

– Vi har fått dubbelt så många flyktingar från Ukraina här idag, säger Saba Haile Selassie som till vardags arbetar med ASK på ABF Huddinge, så det är mycket att samordna nu. Många kvinnor är här idag för att få information om hur de kan lära sig svenska. Det är en del barn här också som ännu inte fått plats i skolan. Så vi agerar som lärare för dem.

Stöttning i mer än språk

–Det vanligaste ASK hjälper till med är myndighetskontakter, säger Saba. De som kommer från Ukraina har till exempel många frågor om migrationsärenden: “Vad är det här för papper, hur får jag svar? Hur går det till? Vad har jag för rättigheter? Vad har jag för skyldigheter? Hur ska jag göra detta?” Frågorna är många och det gäller att vara en god lyssnare, skapa sig en uppfattning och sedan kontakta deras handläggare, förmedla behov och översätta så att alla parter förstår varandra och kan komma överens.

ASK har kontor både i Flemingsberg och i Vårby Gård. De är också på biblioteket i Skogås och Vårby Gård de flesta dagar i veckan för att avlasta bibliotekarierna.

– ASKs drop-in-rådgivning på biblioteken och studieförbundens avdelningar fungerar lite som lokala samhällskontor, säger Saba, där ASK hjälper till med att skriva ut allt från myndighetspapper till att scanna in viktiga handlingar. Vi har fasta tider som vi marknadsför på biblioteket och här i våra lokaler.

Dubbla roller

– Vi är väldigt tydliga med att vi inte är handläggare, säger Saba, vi är inga experter och inga beslutsfattare. Det är också viktigt att man tydligt informerar om att vi inte kan lösa alla problemen på plats eftersom det ibland krävs en uppföljning.

För många människor med invandrarbakgrund kan det vara skrämmande att ta kontakt med “auktoritära” tjänstemän från myndigheter eller rektorer och lärare i skolor om man har haft en negativ erfarenhet av det i hemlandet.

– Det är inte för att generalisera, säger Saba, utan många gånger är människor som söker asyl rädda. Det kan ibland vara svårt för den asylsökande att veta om när eller om man har rätt att ställa frågor? Har jag möjlighet till det? Har jag rätt till det? Hur ska man göra? Många asylsökande vågar helt enkelt inte göra fel. Det är också mycket av den anledningen som ASK behövs som ett psykologiskt och ett kulturellt stöd. Många barn till invandrare hamnar annars i dubbla roller. De ska både vara barn, ungdomar och sköta skolgången samtidigt som de ska assistera och översätta åt sina föräldrar. ASK vill avlasta detta genom att skapa tillit och egenmakt hos de som söker asyl.

Här finns mer om ABF Huddinges arbete
Läs mer om ABFs arbete med samhällsinformation