Hoppa till huvudinnehåll

Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen

Publicerad

Facklig organisering för säkra arbetsplatser pågår varje dag men är en fråga att reflektera lite extra över på Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. ABF jobbar på olika sätt för att arbetare runt om i världen ska kunna påverka sin situation och göra en annan värld möjlig.

Foto: CLASS Nepal

Världen över går människor varje dag till arbetsplatser med risk för sin hälsa och säkerhet. Under förra året kom nya siffror från International Labour Organization (ILO) och Världshälsoorganisationen där de kunde identifiera 19 arbetsrelaterade riskfaktorer som orsakar cirka två miljoner dödsfall varje år.

Idag är det Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Fackföreningar på många håll i världen arbetar och samverkar varje dag för att förbättra villkoren på arbetsplatser.

I samverkan med Union 2 Union, de svenska fackens egen organisation för utvecklingssamarbeten, berättar Patricia Salazar, generalsekreterare på Sinecrediscotia, en facklig organisation i Peru, om utmaningar för dem i arbetet med säkerhet och hälsa.

- Vi kämpar mot alla former av diskriminering, allas rätt till trygga anställningar och bättre arbetsvillkor för våra medlemmar, säger Patricia Salazar.

Hon berättar vidare att en vanlig arbetsdag för en arbetare i Latinamerika innebär att jobba i mer än åtta timmar om dagen på arbetsplatser med brister inom både arbetsmiljö och säkerhet.

Foto: Sofia Söderin / Union to Union

Så verkar ABF för säkrare arbetsplatser globalt

Olof Palmes Internationella Center, där ABF är medlem, är aktiv kring frågan om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Detta görs bland annat genom ett långtgående samarbete i International Federation of Workers’ Education Association (IFWEA).

IFWEA grundades 1949, bland annat av ABF, och är en global folkbildningsorganisation med medlemsorganisationer över hela världen. Här står hälsa och säkerhet högt på agendan och medlemsorganisationerna bedriven en ständig kamp mot våld och trakasserier på arbetsplatsen.

Med stöd av ABF och Olof Palmes Internationella Center pågår just nu studiecirklar genom IFWEA i åtta länder med målsättning att få fler länder att skriva under ILOs konvention 190 om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet.

– Vi upplever att cirklarna gett ökade kunskap gällande trakasserier på arbetsplatsen. Genom arbetet med cirklarna är deltagarna bättre rustade att arbeta för och kräva nödvändiga strukturella förändringar, så som ratificering av ILO konvention 190. Tillsammans kan vi göra världen säkrare på arbetsplatsen”, säger Goma Pandey, cirkelledare, CLASS Nepal (en av IFWEAs medlemsorganisationer).

Läs mer om ABFs internationella arbete

Se intervju med Patricia Salazar, generalsekreterare på Sinecrediscotia