Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen tillsätter ny folkbildningsutredning

Publicerad

Folkbildningsminister Anna Ekström (S) tillsätter en utredning om styrning och uppföljning av studieförbund och folkhögskolor.

Folkbildningsminister Anna Ekström
Folkbildningsminister Anna Ekström. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

En särskild utredare ska bland annat utreda behovet av ändrat mål för folkbildningspolitiken och av ändrade syften med statens stöd till folkbildningen och analysera om nuvarande styrmodell och modell för fördelning av statsbidraget är ändamålsenlig. Utredaren ska också utreda hur uppföljning, kontroll och granskning av folkbildningen säkerställs.

– Det är bra att regeringen nu har fattat beslut om att tillsätta en folkbildningsutredning. Folkhögskolor och studieförbund har en avgörande roll i vår demokrati och de statsbidrag de får ska gå till bildning och kultur, aldrig till fusk och felaktigheter. Jag är mycket glad att Christer Nylander med sina breda och djupa kunskaper om folkbildningen har tackat ja till erbjudandet att vara utredare, säger folkbildningsminister Anna Ekström i ett pressmeddelande.

Till särskild utredare har regeringen utsett Christer Nylander, riksdagsledamot för Liberalerna. Uppdraget ska redovisas senast den 19 februari 2024.

– Studieförbunden välkomnar både utredningen och utredaren Christer Nylander. Samtidigt som folkbildningen under de senaste åren har gjort betydande insatser för stärkt kvalitet så är den föremål för omfattande granskning och utvärdering. Vi anser att det är oerhört viktigt att stärka folkbildningen som fri och frivillig genom att självförvaltningsmodellen behålls, utvecklas och förstärks. Detta borde enligt vår mening också bli utredningens slutsats, säger Johan Fyrberg, ordförande, Studieförbunden i samverkan i ett pressmeddelande.