Hoppa till huvudinnehåll

Hoten ökar mot den fria journalistiken

Publicerad

Unescos senaste rapport om världstrender inom yttrandefrihet och medieutveckling visar på att mer än 80 procent av världens befolkning bor i ett land som upplevt en nedgång i pressfriheten under de senaste fem åren. Cirka 400 journalister dödades under samma period bara för att de utförde sina jobb.

collage av Audray Azoulay (generaldirektör för Unesco) och en bild på statistik för hur pressfriheten har minskat
Audray Azoulay, generalsekreterare UNESCO

Med anledning av World Press Freedom Day den 3:e maj 2022 har Unesco bjudit in medlemsstaterna, representanter från techindustrin, mediesamhället och NGO:s från civilsamhället till en mediekonferens i Uruguay för att diskutera behovet av att kunna skydda journalistik och journalister bättre i den digitala eran.  

–  Vi måste utveckla ett nytt digitalt system som skyddar både journalistik och journalister, säger Audray Azoulay (generaldirektör för Unesco). Oavsett om det är i samband med covid-19 eller under krig och konflikt, så är tillförlitlig information mer än nödvändigt: den är livsviktig och journalister spelar en viktig roll för att tillhandahålla denna information. De bedömer, undersöker och sprider fakta, vilket säkerställer att människor kan fatta välgrundade beslut. Journalistik är en allmännytta som vi måste försvara och stödja som sådan.  

Digitalisering ger nya verktyg för hot mot journalister 

Den digitala tekniken har revolutionerat medielandskapet och tekniken har tillåtit ett aldrig tidigare skådat informationsutbyte och stöttande av journalistik över gränserna.  

– Vi kan nu se vad som händer i alla hörn av världen när som helst, säger Azoulay. 

Den nya tekniken och dess möjligheter har fört med sig nya utmaningar. Tillkomsten av olika onlineplattformar och sociala forum har lett till ett ifrågasättande av den ekonomiska hållbarheten för oberoende och mångkulturellagammelmedier. 

– Den digitala eran har också inneburit en ökad risk för mediearbetare och deras källor, säger Azoilay:Journalister blir idag lätt måltavloroch utsätts för trakasserier och attacker – till exempel, på grund av datalagring, spionprogram och digital övervakning.  

En annan sida av framväxten av informationsamhället är att det har varit lätt att verka anonymt mot de som skriver. 

– Hatuttryck mot journalister har ökat lavinartat och drabbar särskilt kvinnliga journalister, säger Azoulay: Unescos forskning visar att mer än sju av tio tillfrågade kvinnliga reportrar har upplevt våld i form av hot på nätet. Och eftersom få av dessa medieplattformar regleras transparent och med ansvarsskyldighet, verkar våldsverkare ostraffat, ofta utan att lämna spår.  

Azoulay menar att det här måste få ett slut.  

– Tekniska framsteg måste underbyggas av respekt för journalisters frihet, integritet och säkerhet, säger Azoulay: Särskilt sociala medienätverk måste göra mer för att ta itu med skenande desinformation och hatretorik, samtidigt som yttrandefriheten skyddas.  

Faktaruta:  

Unesco (United Nations Educational, Scientific and CulturalOrganization) är FN:s organisation för att skapa fred genom ökat samarbete mellan medlemsländerna inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information. 

Unescos World Press Freedom Day-konferens äger i år rum i Punta del Este i Uruguay den 2:e till 5:e maj.