Hoppa till huvudinnehåll

Flyktingar ur ett danskt perspektiv

Publicerad

I Danmark är målet att flyktingar ska lära sig danska från dag ett och branschspråk för att komma i arbete. Arbejdernes Oplysningsforbund (AOF)  som är ABFs motsvarighet i Danmark har det formella uppdraget att lära ut danska och branschspråk.

Hafida Bouylud, chefskonsulent på AOF Danmark

– Civilsamhället och föreningslivet har en god position i arbetet med att integrera flyktingar, säger Hafida Bouylud, chefskonsulent på AOF Danmark och tillägger: För det är där vi lever.

AOF är ABFs systerorganisation i Danmark gör ett stort arbete med mottagning av flyktingar.

– Vi har språkundervisning av flyktingar och invandrare. Vi hjälper minoriteter in på arbetsmarknaden. Våra deltagare får en certifiering som underlättar för dem att få uppehållstillstånd i Danmark, berättar Hafida och fortsätter: Vi lärde oss mycket under flyktingkrisen 2015 och vi har redan börjat samordna arbetet med flyktingarna som nu kommer från Ukraina.

AOF har tre fokusområden när det gäller flyktingar: Kulturell integration, språklig integration och arbetsmarknadsinsatser. AOF Danmark arbetar med att vidareförmedla goda exempel till AOF-skolan samtidigt som de arbetar politisk för bättre ramvillkor för folkbildningen.

– Att komma som flykting är en stor omställning, säger Hafida, och fortsätter: Vår målsättning är att flyktingar ska få skola från dag ett. Lära sig danska och branschspråk för att komma i arbete. Vår skola ska vara en väg till den danska arbetsmarknaden.