Hoppa till huvudinnehåll

En trygg gemenskap

Publicerad

Under torsdagen den 17 november bjöd ABFs förbundsexpeditionen in nya och gamla medlems- och samarbetsorganisationer till en inspirationsträff för att fortbilda sig i och utbyta erfarenheter om att söka och genomföra projekt. – Vi är en bred familj, säger Fredrik Pettersson som är verksamhetschef på ABFs förbundsexpedition i sin inledning i Palmesalen i ABF-huset i Stockholm. Representanter från drygt 30 av ABFs rikstäckande medlems- och samarbetsorganisationer samlades för att inspireras och utbyta erfarenheter.

Fredrik Pettersson under inspirationsträff med medlems- och samarbetsorganisationer. Fredrik står med en presentation i bakgrunden som är beskuren.

Det är en brokig och stolt skara med representanter från allt ifrån Assyriska kvinnoförbundet som har hunnit att fylla 40 år till Sveriges Dövas Riksförbund, Svenska Epilepsiförbundet, Riksförbundet för Social och Mental hälsa, Astma- och Allergiförbundet och Sverigefinska Riksförbundet.

Föreningsdemokrati när den är som bäst.

– Jag och det här grymma gänget arbetar för att skapa förutsättningar för att ni våra centrala medlems- och samarbetsorganisationer ska kunna göra verksamhet och folkbildning, säger Fredrik och sveper med handen mot några kollegor. 

– Därför är det viktigt för oss att hålla ihop nätverken och att skapa sådana här tillfällen där vi träffas och faktiskt möter varandra och kan hitta nya samarbeten. ABFs uppdrag är också att jobba gentemot alla våra avdelningar och distrikt därför att ABF är en federation. Vad betyder det då? Jo, det betyder att vi består av självstyrande avdelningar runt om i hela landet, det är en sak som är häftigt med ABF och som sätter oss i en ganska unik position då vi har verksamhet i hela landet 290 kommuner, förklarar Fredrik och uppmanar alla att avbryta med frågor och inspel då folkbildning är något vi upprätthåller tillsammans.

Studiecirkeldemokratin stark eller hotad?

I Sverige finns 10 studieförbund som har sina rötter i demokrati och folkrörelserna. Rent krasst är studieförbundens uppdrag att möjliggöra studier och att skapa förutsättningar för kultur runt om i landet. Som den här pigga 110-åringen, skrattar Fredrik och åsyftar såklart ABF. Men Fredrik förklarar även att Studieförbunden i grunden har samma uppdrag.

Studieförbunden är i ett demokratiskt samhälle garanten för att alla medborgarna i civilsamhället och i föreningslivet – oavsett bakgrund, utbildningslängd och plånbok ska kunna bilda sig på fritiden. Därför kallas ibland folkbildningen för en skola för civilsamhället och det livslånga lärandet.

Studieförbunden växte fram parallellt med demokratin och folkrörelsernas framväxt i Sverige och har därför olika stiftare, grundideologi och värdegrunder, men i mångt och mycket delar vi studieförbund samma värdegrund och principen om de mänskliga rättigheterna, föreningsfriheten och yttrandefriheten, förklarar Fredrik.

Det är i dagens snabba informationssamhälle ibland lätt att glömma att de flesta riksdagspartier i Sverige är föreningar och även själva medlemmar i ett studieförbund. Studieförbundet ABF är politiskt och religiöst obundet men delar arbetarrörelsens grundläggande värderingar och organiserar exempelvis både Socialdemokraterna och Vänsterpartiets studier. Studieförbundet Sensus gör det samma för Kristdemokraterna, Studieförbundet Vuxenskolan för Miljöpartiet, Centern och Liberalerna och studieförbundet Medborgarskolan för Moderaterna.

Endast Sverigedemokraterna har valt att varken ansluta sig till ett värderingsmässigt närliggande studieförbund eller att vara med och stifta ett studieförbundPartiet balanserar ibland på gränsen till att ha en icke-demokratisk syn på såväl folkbildning som föreningslivet i stortNyligen uttryckte exempelvis Sverigedemokraternas före detta vice ordförandeBjörn Söder att det handlar om “ren och skär renhållning” att “slå sönder” system som ovan. 

Att bygga tillit tillsammans

Socialdemokraterna, LO och Kooperationen bildade ABF för 110 år sedan.  All tre organisationer är fortfarande medlemmar hos oss, men sedan dess har vi ju blivit många, många fler, vilket inte bara ni vittnar om. Vi har många medlemmar på central nivå som likt era organisationer är medlemmar för att ni har en nationell organisation som är medlemmar. Men vi har också många lokala och regionala medlemmar som kanske bara finns i Ånge eller i Karlstad eller Eskilstuna, förklarar Fredrik och målar en bild av civilsamhället vari föreningslivet utgör ett myller av mångfald.

Det som är häftigt med ABF är ju också att vi har en sån otrolig bredd av olika medlemmar, både vad det gäller inriktningen såväl som verksamheten som ni gör men också vad gäller storleken. Vi har ju enormt stora organisationer som PRO, men även många mindre organisationer som kulturföreningar eller vissa etniska föreningar som jag tror finns här idag, säger Fredrik. 

Vi är som man brukar säga en bred församling, men det alla medlemmar hos ABF har gemensamt är ju att vi delar grundläggande värderingar om principen om alla människors lika värde, jämlikhet, jämställdhet och så vidare. Och detta är någonstans bärande för oss, avslutar Fredrik efter att ha gått igenom folkbildningens olika verksamhetsformer och därmed inlett en utbildningsdag späckad med föreläsningar och tips om hur det går att bedriva projekt och ansöka om breddad finansiering av olika aktörer.

Delar du arbetarrörelsens värderingar och vill samarbeta med ABF? Läs mer om hur du kan samverka med oss.