Hoppa till huvudinnehåll

Helén Pettersson: Stå upp för den fria bildningen

Publicerad

Så länge SD är en del av regeringsunderlaget är den fria bildningen hotad, skriver ABFs förbundsordförande Helén Pettersson.

 ABFs förbundsordförande Helén Pettersson.
ABFs förbundsordförande Helén Pettersson.

Idag presenterade den nya regeringen sin första budget. För ABF var det ett välkommet besked att de generella anslagen till folkbildningen blir kvar. Inte minst mot bakgrund av att alla blåbruna partier aviserat nedskärningar i sina skuggbudgetar, inte minst Sverigedemokraterna (SD) som ville skära ned stödet med en fjärdedel (cirka 1,2 miljarder).

Hundratusentals människor deltar varje år i folkbildningens verksamhet. De statliga anslagen till folkbildningen är en garant för en levande lands- och glesbygd då folkhögskolor och studieförbund oftast är de enda platserna för utbildning och kultur som finns kvar.

Trots dagens positiva besked kvarstår många frågor då flera skrivningar från Slottsavtalet återfinns i budgetpropositionen. Vad menas exempelvis med begreppet "effektivisering" om inte nedskärningar? Finns det risk för innehållstyrning eller gäller fortsatt principen om armlängds avstånd även inom folkbildningen?

Att frångå principen om armlängds avstånd skulle innebära att staten kan gå in och detaljstyra vilken verksamhet som är tillåten eller inte. Med tanke på att SD är med och styr regeringssamarbetet så är det extra oroande.

En omstöpning av kultur- och folkbildningspolitiken i SD:s riktning är det första slägghammarslaget för att riva ned de institutioner som bär upp vår demokrati. SD vill exempelvis styra innehållet inom konsten, folkbildningen och public service. Något som flera delar av civilsamhället fått känna av på sistone i och med SD:s skrämseltaktik mot ideella organisationer.

Folkbildning kan beskrivas som en process där vanligt folk, oftast kortutbildade, tar egna initiativ för att lära sig och förändra saker tillsammans med andra. Vare sig det gäller en utbildning i antirasism, en svenskakurs för flyktingar eller en digital skrivarkurs för arbetare.

Det här är hela tanken med ABF och folkbildning. Att ge alla möjlighet till egenmakt och livslångt lärande, oavsett bakgrund och utan pekpinnar uppifrån. Det är den stora skillnaden mellan ett studieförbund som ABF och exempelvis ett universitet. Inom folkbildningen får folket själva bestämma vad de vill bilda sig inom.

En nedmontering av demokratin börjar med begränsningar av kultur, civilsamhälle och media. Det sker i flera små steg. Knapp märkbara, innan det är för sent. Därför måste vi fortsatt vara vaksamma på regeringens politik. De blåbrunas förändringar av folkbildningen ska skapa nationell debatt och inte gå tyst förbi.

Vi inom politik, media, kultur, civilsamhälle och folkbildning måste stå upp för den fria bildningen. Och alla andra områden där friheten riskerar att begränsas på grund av SD:s inflytande över regeringen.

Och det arbetet börjar nu.

Helén Pettersson
Förbundsordförande
ABF