Hoppa till huvudinnehåll
dator och block med pennor mot röd bakgrund.

Finslipat system säkrar kvaliteten

Publicerad

Arbetet med att säkra kvaliteten i verksamheten är ett paradigmskifte där fokus ändras från volym till kvalitet. Både ABFs förbundsexpedition och avdelningar har arbetat hårt med att hitta risker – och åtgärda dem.

I januari 2021 redovisade ABF, i likhet med alla andra studieförbund, resultatet av en utökad kontroll till Folkbildningsrådet. Kontrollen var en följd av avslöjanden om oegentligheter inom studieförbundens verksamhet. Med hjälp av bland annat nya verktyg för datagranskning genomlystes all verksamhet för åren 2017–2019. För ABFs del ledde granskningen till en justering av 1,6 procent av verksamheten för de berörda åren. 

– Sett till att vi i granskningen hade tillgång till helt nya verktyg och parametrar så är det trots allt ett kvitto på att tidigare system för internkontroll har fungerat, men det är ändå inte gott nog, säger ABFs förbundssekreterare Annica Dahl. 

Kvalitetsarbetet är för ABF en nyckelfråga  

Att utveckla kvalitetsarbetet är en överlevnadsfråga för studieförbunden. Förra året utökades granskningen av studieförbunden och ett nytt statsbidragssystem till folkbildningen ska bli klart 2024. Kraven skärptes för alla för att försäkra sig om att bidragen används för rätt syften.

Det här har välkomnats av ABF som länge arbetat med att utveckla sitt kvalitetsarbete. 

– Vi hade precis gjort vår egen risk- och väsentlighetsanalys när Folkbildningsrådet knackade på dörren och sa att vi måste ta fram just detta, berättar Linda Lif som är kvalitetsansvarig på ABFs förbundsexpedition. 

Linda Lif sitter i ett konferensrum framför en dator med kollegor i bakgrunden

En ny systematik 

ABF hade sedan tidigare skapat ett team med verksamhetscontroller och ekonomer som tillsammanstittade på problem och risker. De samkörde redan sina listor och kunde därför direkt ta itu med den utökade kontrollen under 2021. Kraven från Folkbildningsrådet gjorde att det tillkom nya moment: 

– Nu arbetar vi mer proaktivt och har börjat titta mer systematiskt på risker. Tidigare granskade vi ett urval av verksamheter, det fortsätter vi med, men vi gör nu dessutom en individuell riskbedömning av varje avdelning, säger Linda Lif. Riskerna identifieras ända ner på arrangemangsnivå och avdelningarna får en åtgärdsplan. 

Passat på under pandemin

Trots att verksamheten i förbundet gick på sparlåga under pandemin kunde arbetet med kvalitetssäkringen löpa på. Rutiner har förändrats och nya metoder för uppföljning och kontroll har tillkommit. Paradoxalt nog, då andra verksamheter har lagts på is, har tid kunnat frigöras för att lägga upp en plan och detaljgranska. Avdelningarna har passat på att utbilda cirkelledare, sätta sig in i villkoren och diskuterat prioriteringar.Den utökade granskningen som blev klar hösten2021 visade att ABFs system för internkontroll fungerar. 

Internt nätverk för kvalitet är ett stöd 

Särskilda kvalitetsansvariga har tillsatts på varje ABF-avdelning.En av dessa är Susanne Norén på ABF Gästrikebygden som kan beskrivas som avdelningens ”kvalitetsfilter”. Hon granskar den egna verksamheten och släpper inte igenom sådant som hon är tveksam till. 

Uppdraget är roligt och utvecklande men också svårt och ibland ensamt.

– Jag måste pedagogiskt kunna förklara varför en viss verksamhet, som i sig är jättebra, inte är berättigad till statsbidrag. Det finns ett ramverk som måste följas och allt ryms inte innanför de ramarna, säger Susanne Norén. Hon är tacksam för det nätverk av andra kvalitetsansvariga på avdelningarna som har bildats under 2021. 

– Det betyder jättemycket! Det är lätt att känna sig ensam i sin roll, men nu kan jag ringa andra kvalitetsansvarigaoch prata om hur de gör i en viss situation.Nätverket består av 54 personer. Många är helt nyai sin roll, medan andra har hållit på längre. De utbytererfarenheter, nyheter och stöttar varandra. 

– Det är skönt att veta att jag inte är ensam. Det ser likadant ut på alla studieförbund och i alla avdelningar, avslutar Susanne Norén.