Hoppa till huvudinnehåll

Läskunnighet stärker demokratin

Publicerad

Mats Myrberg professor i specialpedagogik och Ingvar Lundberg professor i psykologi menar att en 17-åring som har blivit läst för som barn och som har goda läsvanor behärskar över 50 000 ord. För att exempelvis klara av att läsa en tidningsartikel och hänga med i den ekonomiska, politiska eller kulturella omvärldsdebatten behövs 50–70 000 ord. Medan 17-åringar som inte har goda läsvanor och ej blivit lästa för som barn behärskar lite över 15 000 ord.

I år är det valår och därför extra viktigt att uppmärksamma läskunnighet.

I ljuset av att SD vill sänka anslagen till folkbildningen med 1 miljard nationellt och att SD i en del SD-starka kommuner i princip tagit bort anslagen till folkbildningen vill ABF påminna om att Sverige är byggt på en stark bildningstradition och att svenskarna är värda att vara ett bildat folk. Det är svårt att vara en stark kulturnation och att ha goda internationella utbyten om ett folk är obildat eller inte har några möjligheter att bilda sig som vuxen tillsammans med andra.

Många saknar fortfarande läs- och skrivfärdigheter

Sedan 1967 har “International Literacy Day” (Internationella läskunnighetsdagen) firats årligen runt om i världen för att påminna allmänheten om vikten av läskunnighet som en fråga om värdighet och mänskliga rättigheter, och för att främja alfabetiseringsagendan mot ett mer läskunnigt och hållbart samhälle. Trots framsteg som gjorts kvarstår läskunnighetsutmaningarna med 771 miljoner analfabeter runt om i världen, varav de flesta kvinnor, som fortfarande saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter och står inför ökad sårbarhet, menar UNESCO som är Förenta nationernas (FNs) forskningsorgan.

Svensk folkbildningstradition i framkant

Snabba föränderliga globala sammanhang har fått en ny innebörd under de senaste åren, vilket hämmar utvecklingen av globala litterära ansträngningar. I efterdyningarna av pandemin kommer nästan 24 miljoner elever på jorden inte att ha någon formell utbildning att återvända till, av dessa beräknas 11 miljoner vara flickor eller unga kvinnor, enligt UNESCO. För att säkerställa att ingen lämnas på efterkälke måste vi berika och omvandla de befintliga lärorummen genom ett integrerat tillvägagångssätt och genom att möjliggöra läs- och skrivkunnighet i perspektivet av det livslånga lärandet, vilket är ett av ABFs mål med folkbildningen. Har du inte en adekvat grundskoleutbildning eller gymnasial utbildning ska du kunna fortbilda dig på fritiden. ABF och UNESCO delar visionen av det livslånga lärandets möjligheter med att motverka ett kulturellt utanförskap som tenderar att öka i samhällen som inte premierar utbildning och folkbildning.

Årets internationella dag för läskunnighet firas över hela världen under temat "Transforming Literacy Learning Spaces" (Omvandling av läskunnighetsplatser) och är ett tillfälle att ompröva den grundläggande betydelsen av läsrum för läskunnighet för att bygga motståndskraft och säkerställa kvalitet, rättvis och inkluderande utbildning för alla. I Sverige har ABF i över hundra år främjat arbetsplatsbibliotek och läskunnighet genom att uppmana föreningar och egna grupper att starta studiecirklar i läsning och skrivande.

Genom cirkelverksamhet når vi långt

Den 11 september är det val och runt omkring i Sverige bedriver ABF verksamhet för att öka valdeltagandet i socio-ekonomiskt svaga områden där ibland enbart fyra av tio röstar. ABF tycker att alla Sveriges barn, ungdomar och vuxna är värda att få möjligheten att behärska fler än 50 000 ord.

Genom ett erbjuda föreningar och egna grupper möjlighet att starta läs- och skrivarcirklar skapar vi förutsättningar för att fortsätta vara en kulturnation värd namnet i stället för att sänka förutsättningarna för folkbildningen.