Hoppa till huvudinnehåll

Så folkbildar vi för att öka valdeltagandet

Publicerad

I Sverige är det medborgarnas gemensamma ansvar att välja vilka partier som ska företräda dem i riksdagen. Ett av statens syften med folkbildningen är att rusta medborgarna demokratiskt. Och detta är något ABF Norr Luleå/Boden tagit fasta på. – I år har vi satsat på att få så många medborgare som möjligt att intressera sig för valet och hur demokratin fungerar genom videos, berättar Kristina Nedlund.

Runt omkring i landet pågår en rad folkbildningsinsatser för att öka valdeltagandet inför den 11 september. På ABF Norr Luleå/Boden har man sedan i våras satsat på att upplysa befolkningen om vikten att rösta genom att producera korta videos.

– I en demokrati är varje röst värd lika mycket. Och det är viktigt att alla röstberättigade förstår vikten av att delta i detta gemensamma ansvar, säger Patrik Öhlund, verksamhetsområdeschef på ABF Norr Luleå/Boden. 

– Förra året under Skördefesten i Boden var det ju hundraårsjubileum för den allmänna rösträtten och då ville vi göra något särskilt för att uppmärksamma detta. Vi lät därför invånare i Boden i alla åldrar diskutera vad som är viktigt med demokrati för dem. Utifrån dessa samtal föddes idén om en satsning på korta filmer som visar olika människor som säger några ord om vikten av att rösta, berättar Kristina Nedlund, verksamhetsutvecklare på ABF Luleå/Boden och initiativtagare till röstaprojektet. 

Ett ansvar att rusta medborgarna

Varje dag och speciellt under en valrörelse spelar studieförbunden en viktig roll för att informera om vikten av att rösta. Det är arbetet på ABF Norr Luleå/Boden ett tydligt exempel på. 

– Demokrati är inte något som man kan sluta försvara. Att tro att man ska ha demokrati bara för att man haft det länge är farligt, säger Kristina:
– Många stabila demokratier har skakats i grunden när demokratin hotas på olika sätt. Folkbildningens uppdrag är ju främst att stärka demokratin, få människor att finna sin röst, våga göra sin röst hörd och inse att våra röster betyder mycket för vilket Sverige vi vill ha nu och i framtiden.

Patrik Öhlund instämmer:

– Ja, att vara medborgare handlar inte enbart om att experter ska ordna saker åt en. Utan det är viktigt att varje medborgare förstår att de också kan engagera sig ideellt eller politiskt och ta ett gemensamt ansvar för det lokala eller regionala beslutsfattandet oavsett vad de väljer att rösta på. Om en är rädd för att man inte klarar av exempelvis ett styrelsearbete i en förening så kan man vara lugn, vi kan hjälpa till med utbildningar.

Verksamhet som folkbildar

Kristina berättar engagerat om hur mycket folkbildningen betyder för invånarna i och runt Boden och Luleå.

– Folkbildningen ger människor en chans att växa, bilda sig en uppfattning och ta en aktiv del i föreningsliv och samhället. Vi hjälper asylsökande att lära sig svenska, förstå hur det svenska samhället fungerar och hur vår demokrati fungerar. Vi visar på den historiska kampen för det samhälle vi nu lever i, hur folkrörelser, partier och folkbildning har varit med om att forma Sverige.

– Vi har också många grupper som lär sig allt från att klara sig i naturen, till att skriva manus för lajv, skapa konsthantverk, arrangera kultur och arbeta för olika frågor som engagerar. Alla dessa aktiviteter övar och slipar arbetet med att hitta sin röst och att våga höja den, förklarar Kristina som tillsammans med kollegorna lagt ned mycket tid på att hitta människor som är bekväma med att stå framför kameran.

– Vi har strävat efter så mycket mångfald som möjligt. Att visa att allas röst räknas och är lika viktig, avslutar Kristina.

Du kan se några av ABF Norr Luleå/Bodens röstafilmer här.

Det är mot bakgrund av verksamhetsexempel som ovan oroande att ABFs färska mätning av partiernas syn på folkbildning visar att flera av de borgliga riksdagspartierna vill sänka anslaget till studieförbunden. Frågan återstår vem som ska rusta civilsamhället demokratiskt och bilda medborgarna om fler partier vill ha allt lägre anslag till folkbildningen.