Hoppa till huvudinnehåll

Gruppskattningstest

Grupptestet är en del av ABF:s verktygslåda för inkludering och jämlikhet. Det kan hjälpa er att prioritera mellan olika områden som är viktiga i arbetet med inkludering. 

Få en överblick på nuläget

Se grupptestet som ett startskott för ett fördjupat inkluderingsarbete. Många av frågorna skulle ni säkert kunna prata länge om, så försök hjälpas åt att avgränsa. Ni behöver inte ha svar på allt efter det här testet - men ni ska ha en tydlig bild av vad nästa steg är!

Fokus ligger främst på er externa verksamhet, det vill säga hur ni jobbar mot er målgrupp. Det kan handla om saker som att bemöta deltagare, vilka ämnen som får ta plats i kurs- och programutbud eller hur era fysiska och digitala platser är utformade.

Läs mer om gruppskattningstestet i pdfen