Hoppa till huvudinnehåll

Besked till sökande 2020

Besked till alla sökande

Trots att coronakrisen innebär ändrade planer för många projekt, ger vi besked enligt den behandling som vi gjort tidigare och enligt den planerade tidtabellen.  

Ansökningar som inte överstiger 10 000 kronor hanteras löpande. Ansökningar av detta slag måste skickas in senast 14 dagar innan arrangemanget går av stapeln.

Ansökningar som överstiger 10 000 kronor hanteras på fondens sammanträden. Ansökningar måste skickas in senast 14 dagar innan fondens möte 

Datum för kulturfondens sammanträden:

  • 16 april
  • 10 juni
  • 8 oktober
  • 10 december

Om kulturprojektet påverkas av corona

Skjuts projektet upp?

Kontakta Kulturfondens kansli om ditt projekt eller din verksamhet skjuts upp, ändrar omfattning eller på annat sätt inte stämmer överens med planen du presenterade i ansökan. Kontakta vårt kansli på kulturfond@abf.se.

Är projektet inhiberat?

Lyft inte bidraget, om du vet att projektet eller verksamheten som du beviljats bidrag för inte blir av. Kontakta Kulturfondens kansli på kulturfond@abf.se.

Vi är beredda på att många bidragsmottagare kontaktar oss under de närmaste veckorna. Vi besvarar all korrespondens så fort som möjligt. Om ditt ärende inte är akut, hoppas vi att du kontaktar oss senare under våren eller först i höst.