Till sidans huvudinnehåll

ABF Södra Smålands verksamhetsberättelse 2023

ABF Södra Smålands presenterar sin verksamhetsberättelse och årsredovisning 2023.

Publicerad 2024-05-20

 

Vår stora prioritering under 2023 var att sprida medvetenhet om värdet av att leva i en demokrati och vad vi alla behöver bidra med för att vi ska kunna fortsätta leva i ett fritt samhälle.

Vi arbetade också för att motverka ofrivillig ensamhet och utanförskap. Under 2024 kommer detta arbete intensifieras genom två stora projekt, Brobyggarna och Kaffe och Vänner,  som finansieras av Allmänna Arvsfonden.

ABF ska finnas i alla Sveriges kommuner och vi arbetar också för att ABF Södra Småland ska finnas i våra kommuner. I och med att verksamhetsutvecklarna från och med januari 2023 fick kommunansvar istället för verksamhetsområdesansvar, har också anknytningen till kommunerna blivit bättre.

ABF Södra Småland arbetar aktivt för att stärka rollen som föreningarnas förening. Vi är duktiga på att anordna kvalitativa förenings-, funktions- och cirkelledarutbildningar. Vi stödjer föreningarna i deras utveckling och kan även erbjuda styrelseprocessutbilningar. Vi vill ha aktiva och friska föreningar så de i sin tur kan erbjuda studiecirklar, kulturprogram och andra roliga aktiviteter för sina medlemmar.

Trots kommande nedskärningar av statsbidraget ser vi med tillförsikt på framtiden och känner oss sporrade att fortsätta arbetet som Sveriges största möjliggörare.

 

Här kan du ta del av Verksamhetsberättelse 2023

Dela artikeln