Hoppa till huvudinnehåll

WeSign - folkbildning på teckenspråk

Arvsfondsprojektet WeSign var ett treårigt nationellt projekt mellan åren 2011-2014. Projektet uppstod ur ABFs tidigare treåriga projekt Teckenspråkig Kulturskola (2019-2011) som idag är en permanent verksamhet inom Örebro kommun.

WeSigns uppdrag bestod bland annat av att stärka Sveriges teckenspråkiga medborgares demokratiska påverkansmöjligheter och rättigheter med kultur som verktyg. Idag för ABF Örebro WeSigns arbete vidare genom lobbying och konsultuppdrag parallellt med utveckling av folkbildning på svenskt teckenspråk. WeSign har de sista tre åren drivit det omfattande arvsfondsprojektet Kännbart (abf.se/kannbart) med fokus på konst och dövblindhet.

Nyckeln till vårt framgångsrika arbete är idén om att teckenspråkiga hörande och teckenspråkiga döva arbetar tillsammans – mot samma mål. Med olika nätverk, kompetenser och förtroendekapital samarbetar ABF WeSign för att göra en teckenspråkig värld möjlig.

Projekt WeSign

Material

Kontaktuppgifter

Teckenspråkiga medlemsorganisationer

Arrangör

Utbildningar

Folkbildning

Inspiration