Gå till innehåll

Idéprogram för ABF

Grundtesen för ABFs idéprogram är: Gör en annan värld möjlig! Vi vet att folkbildning är en så stark kraft att den kan förändra världen, såväl den lilla som den stora. I Idéprogrammet beskriver vi ABFs syn på demokratin, människan och bildningen. Vi beskriver också de utmaningar som ABF har antagit för att satsa särskilt inom vissa områden. Hela idéprogrammet genomsyras av att ABF är en modern och radikal idérörelse.

Vår grundsyn är alla människors lika och unika värde. Vårt mål är att förstärka och fördjupa demokratin på samhällslivets alla områden. Vi vill verka för ett samhälle och en värld där människovärdet går före marknadsvärdet. Vår vision är ett samhälle och en värld befriad från alla former av förtryck och orättvisor och som bejakar alla människors lika rätt att vara olika. Vårt grundläggande uppdrag handlar om alla människors frigörelse – både individuellt och kollektivt. Folkbildning är för oss en idé om ett fritt kunskapssökande som kan ge människor mod och kunskap för att få makt och ansvar såväl i den egna vardagen som i samhället som helhet.

Vi tror på den radikala folkbildningens möjligheter att utmana och vara en demokratisk förändringskraft. Vi är övertygade om att framtiden är påverkbar och att en annan värld är möjlig.

Studiehandledning till Idéprogrammet finns i ABFs webbutik här.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 11 oktober 2016.

Ladda ner ABFs Idéprogram