Gå till innehåll

Evenemangskalendern

Se alla evenemang

nytt från abf

Se alla nyheter

Nyhet

ABF i kunskapsutbyte

ABF har många medlemsorganisationer som man byter kunskap och erfarenheter med. Vi samarbetar bland annat med flera organisationer, som till exempel Sveriges Dövas Riksförbund. Under de senaste...

Nyhet

Tillgänglighet - en viktig fråga för ABF

Tillgänglighet är en viktig fråga för ABF. Det vill säga att alla ska få vara med. En del i det grundar sig i de många medlems- och samarbetsorganisationer som vi arbetar med dagligen i vår verk...

Nyhet

ABF och Fairtrade!

ABF är medlem i Föreningen för Fairtrade som är en oberoende certifiering och arbetar för bättre arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Tillsammans m...

Nyhet

Lyckat folkbildningsarbete mellan ABF och Bolivia

Sedan 22 år tillbaka arbetar ABF i samarbete med Olof Palmes internationella center med ett SIDA-finansierat folkbildningsprojekt i Bolivia. I juni kom två av folkbildningsaktivisterna från ABFs...

Nyhet

Folkrörelser och vardagsmat

Under den pågående Almedalsveckan finns ABF på plats och diskuterar folkrörelser och engagemang. Utgångspunkten är essän Folkrörelser och vardagsmat som är en del i ABF och Tiden Tankesmedjans k...

Nyhet

Fackligt på den internationella arenan

I dag avslutas ABFs 79:e kurs av Genèveskolan i Schweiz med 31 kursdeltagare från hela Norden. Målsättningen med utbildningen är att lyfta och koppla samman lokala och globala fackliga frågor ur...

Nyhet

ABF på Almedalen 2015

Den 28 juni – 5 juli är det dags för Almedalsveckan. Under 8 dagar kommer företrädare för de svenska poli...

Nyhet

För en jämlik utveckling

I maj anordnades Birdie, en av Sveriges största datafestivaler, i Uppsala.  ABF, Unga Örnar och Goodgame fanns på plats med olika aktiviteter för att lyfta den gemensamma satsningen Inklude...

Nyhet

Folkbildningen får hela Sverige att leva

För att hela Sverige ska kunna leva är den mjuka infrastrukturen lika viktig som den hårda. Det handlar om kultur, fritid, välfärd och möten mellan människor. Folkbildningen och studieförbunde...

Nyhet

Socialdemokraterna står inför ett vägval

När Socialdemokraterna samlas till kongress nästa helg har två särskilda fokusområden pekats ut. Framtidens jobb och folkrörelse. Efter åtta år i opposition har nu partiet en möjlighet att blick...

Läs för mig!

Läs om Arbetarrörelsens lässatsning, Läs för mig!

Prenumerera på Boklådans boktips

Boklådan är ett digitalt nyhetsbrev som ABF tagit fram tillsammans med Arbetet. Nyhetsbrevet riktar sig till alla med ett aktivt eller slumrande litteraturintresse.

Följ oss på Facebook