Kontakt

ABF Södra Östra Dalarna håller årsmöte 26 april 2022 Motioner till årsmötet kan väckas av anslutna organisationer och enskilda medlemmar inom dessa och skall vara styrelsen tillhanda senast 21 mars. Motioner av enskilda medlemmar inom anslutna organisationer skall åtföljas av organisationens beslut. Nomineringar till ABF Södra—Östra Dalarnas styrelse skickas till senast 21 mars. Följande poster kommer väljas vid årsmötet: ordförande, 5 ledamöter, 3 ersättare, 1 ordinarie revisor, 1 revisorsersättare, 5 ledamöter till valberedningen. Motioner och nomineringar skickas till ann-sofie.sterio@abf.se. ABF Södra Östra Dalarna har verksamhet i 4 kommuner, Avesta, Falun, Hedemora och Säter.