För frågor om studiecirklar och lokala kulturprogram, kontakta någon av de lokala ABF-avdelningarna i Västra Götaland:
ABF FyrBoDal: info.fyrbodal@abf.se, 0522 - 361 90
ABF Göteborg: info.goteborg@abf.se, 031 - 774 31 00
ABF Sjuhärad: info.sjuharad@abf.se, 0771 - 50 02 00
ABF Skaraborg: info.skaraborg@abf.se, 0510 - 213 07
ABF Sydvästra Götaland: info.svg@abf.se, 0303 - 161 55

ABF Västra Götaland