FÖRLÄNGD ANSÖKNINGSPERIOD till höstens start av kontakttolkutbildning– ansök NU!

ABF Västerås erbjuder grundläggande kontakttolkutbildning på distans med start september 2018.

Ansökningsperioden är öppen fram till den 3 augusti.

Som kontakttolk tolkar du mellan enskilda personer som inte behärskar svenska och representanter för svenska myndigheter.

För att bli kontakttolk måste du behärska både svenska och ditt tolkspråk i sådan utsträckning att du obehindrat kan tolka i bägge språkriktningarna.

Utbildningen står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Som utbildad tolk kan du registrera dig i Kammarkollegiets nationella register och bli sökbar som tolk i hela landet!

För mer information se informationsbladet ”Ettårig grundutbildning till kontakttolk - distans HT18.pdf

För att se vanliga frågor och svar se ”Vanliga frågor och svar grundläggande kontakttolkutbildning.pdf

För att ladda ner ansökningsformuläret se ”Ansokan-Blankett-Grundutbildning HT18 Västerås.pdf

ABF Västerås

OBS! Vi har sommarstängt på kontoret mellan 2/7 - 3/8 och nås då via telefon! Välkommen till Arbetarnas Bildningsförbund! Vi finns för dig som söker bildning hela livet! Vill gå en kurs eller studiecirkel om till exempel datakunskap eller ett språk. Här kan du som är fackligt och politiskt intresserad finna information om aktuella fackliga kurser. Intresserad av att som senior, funktionsnedsatt, etnisk förening, kulturförening starta en studiecirkel - kontakta oss så hjälper vi dig gärna! Alla våra lokaler är funktionsanpassade. Vi gör en annan värld möjlig!