Hoppa till huvudinnehåll

Studiecirkel

Starta en studiecirkel

I en studiecirkel kan du lära dig nästan vad som helst. En studiecirkel är ungefär som en kurs, inom ABF kallar vi denna form av folkbildning för studiecirkel. Det är ett demokratiskt sätt att lära tillsammans.

Vad är en studiecirkel?

Folkbildning sker inte bara för folket, utan genom folket. Ja, genom dig! Folkbildningens pedagogik bygger på att man lär sig bäst tillsammans med andra. I en studiecirkel kan du med arbetskamrater, vänner, grannar eller medlemmar i en förening träffas för att lära er något inom ett valt område. Denna form av studiecirkel kallas ibland för kamratcirkel.

Demokrati och delaktighet är två viktiga hörnstenar i en studiecirkel. Alla ska kunna påverka och känna sig delaktiga i arbetet. Studiecirkeln utgörs ofta av diskussioner och samtal.

Ämne och material i studiecirkeln

Ni kan teckna kroki, diskutera litteratur eller lära er ett nytt språk. Ni kanske vill engagera er inom samhällsfrågor som klimat eller välfärd eller anordna historiska vandringar. Vilket material som används bestämmer ni själva. Det kan vara böcker, youtube, artiklar, utställningar, studiebesök eller musik. Välj något som inspirerar er till att lära tillsammans

Studiecirkelns utformning

Minst 3 personer

Som träffas 3 eller fler tillfällen

Totalt minst 9 studietimmar

Cirkelledarens roll

Som cirkelledare är du pedagog, inspiratör och sammanhållande kraft i studiecirkeln. ABF Västerås utbildar dig i ledarskap, kommunikation och pedagogik.

Närvarolista

På en studiecirkel ska närvaro rapporteras. Det är cirkelledarens ansvar att göra det. Fyll i deltagarnas närvaro på varje studiecirkel och skicka in närvaron när studiecirkelns alla träffar är klara. Det enklaste sättet att rapportera närvaro är på arretjanst.abf.se. Cirkellistan är grunden för offentliga bidrag till studieförbunden. Det är därför studieförbunden behöver deltagarnas personnummer och underskrift av ledaren.

Digital studiecirkel på distans

Det går även bra att hålla er studiecirkel på distans via internet. ABF Västerås registrerar då er studiecirkel som en distanscirkel. Ni håller era träffar under pedagogisk ledning av cirkelledaren via till exempel Google Hangout, Twitch, Skype eller Facetime. Ett annat förslag är att göra livesändningar i en sluten Facebookgrupp. 

Det här hjälper ABF Västerås till med

ABF Västerås är en pedagogisk resurs. Vi stöttar er med studiematerial, lokaler eller kostnadsersättningar, beroende på omfattningen av er studiecirkel samt vad ni har behov av.