Hoppa till huvudinnehåll

Villkor

Det är viktigt att du känner till våra villkor, därför ber vi dig att noga läsa igenom dessa. Fullständiga villkor kan du även läsa när du anmäler dig till en kurs via vår hemsida.

 

Anmälan

Anmäler dig gör du i första hand via vår hemsida, men även per telefon, via e-post eller genom ett personligt besök. Anmälan är bindande.

Avbokning

Du har rätt att avboka kursen senast tio (10) veckodagar före start. Vid senare återbud återbetalas ej deltagaravgiften alternativt kommer faktura på deltagaravgiften att skickas till dig. Kostnader för studiematerial återbetalas ej. Avanmälan av kursen sker genom att kontakta ABF Västerås alternativt våra expeditioner i Sala, Fagersta och Norberg om kursen genomförs där.

Vid kursbokning på plats i vår lokal gäller inte ångerrätt enligt lagen om distansavtal. Ångerrätten gäller inte heller för fritidsaktiviteter och kulturevenemang såsom konserter, föreläsningar och liknande som äger rum en viss bestämd dag.

Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du alltid rätt att återfå den kursavgift som du har betalt. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta på kursen. ABF förbehåller sig rätten att ställa in en kurs som får för få anmälda kursdeltagare. 

Fakturering

Betalning av kursavgift ska ske i enlighet med faktura som vi skickar ut samtidigt som kallelsen. Sista betalningsdag framgår av fakturan men är normalt 30 dagar. Vid försenad betalning kan det utgå en påminnelseavgift och vi har rätt till dröjsmålsränta enligt gällande lag.

Vi tar ut en faktureringsavgift på 50 kronor för pappersfakturor, både för privatpersoner och organisationer. Vill du inte ha avgiften så har vi möjlighet att skicka fakturan via e-post. Kontakta oss i samband med din anmälan, eller vid lokalbokning om det gäller en organisation, så lägger vi in mailadressen. 

Studietid

Timmar som anges är studietimmar. En studietimme = 45 minuter.

Delbetalning

Vill du dela upp din betalning av kursavgiften? Meddela oss detta när du anmäler dig så kan vi lägga upp en delbetalning. 

Rabatt

Är du medlem i något LO-fack eller annan medlemsorganisation så kan du ha rätt till rabatt på deltagaravgiften. Tag kontakt med din fackliga eller medlemsorganisation innan anmälan!

Studiematerial

Kostnaden för litteratur och material ingår normalt sett ej i deltagaravgiften.

Olycksfallsförsäkring

Som deltagare är du olycksfallsförsäkrad via Folksam till och från samt under pågående studiecirkel.

Personnummer

Personnummer är en obligatorisk uppgift för vår rapportering till Folkbildningsrådet. Vi måste därför ha personnummer på alla som deltar i vår verksamhet.