ABF Dala Finnmark

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) är Sveriges ledande studieförbund. Vi erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar samt kulturarrangemang i alla landets kommuner.

Besöksadress:
Köpmansgatan 1
771 32 Ludvika

Telefon:
0240-180 60

Öppettider:
måndag-torsdag 8.30-15
lunch 12-13

E-post:
info.dalafinnmark@abf.se

Fakturaadress:
ABF Dala Finnmark
FE854 -148 Scancloud
831 90 ÖSTERSUND
abf.0000@pdf.scancloud.se