Det här är ABF Gotland

ABF är en riksorganisation, med enheter runt om i Sveriges kommuner. ABF Gotland är en egen juridisk enhet, och här hittar du information om oss. På Gotland bildades ABF den 17 maj 1925 och består av ett fyrtiotal medlemsorganisationer. ABF Gotlands rutiner är kvalitetssäkrade enligt SS-EN ISO 9001:2008.