Hoppa till huvudinnehåll

Styrelsen

ABF Gotlands styrelse består av sju ledamöter inklusive ordförande och fem ersättare. Inom sig har styrelsen utsett ett verkställande utskott (VU).

Ordförande
Anita Skarphagen (ingår i VU)
Kontakt: anita.skarphagen@abf.se

Vice ordförande
Wiola Öst (ingår i VU)

Övriga ledamöter:
Leif Myr (ingår i VU)
Thord Ingesson
Jessica Palmgren
Heidi Gaiadotter
Bertil Eneqvist

Ersättare:
Irene Hagström-Pettersson
Catarina Wahlström
Tommy Johansson
Pia Dyvander Johansson
Vakant