Hoppa till huvudinnehåll

Styrelsen

ABF Gotlands styrelse består av sju ledamöter inklusive ordförande och fem ersättare. Inom sig har styrelsen utsett ett verkställande utskott (VU).

Ordförande
Anita Skarphagen (ingår i VU)
Kontakt: anita.skarphagen@abf.se

Vice ordförande
Wiola Öst (ingår i VU)

Övriga ledamöter:
Thord Ingesson (ingår i VU)
Jessica Palmgren
Heidi Gaiadotter
Bertil Eneqvist
Irene Hagström-Pettersson

Ersättare:
Catarina Wahlström
Tommy Johansson
Pia Dyvander Johansson
Helena Bogsjö
Vakant